Thông tư 19/2011/TT-BGTVT

Thông tư 19/2011/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2010/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 19/2011/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2010/TT-BGTVT hướng dẫn quản lý đã được thay thế bởi Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quản lý khai thác cảng hàng không sân bay và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 19/2011/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2010/TT-BGTVT hướng dẫn quản lý


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2011/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2010/TT-BGTVT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

1. Sửa đổi tên Điều 13 như sau:

Điều 13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay và thủ tục mở, mở lại cảng hàng không sân bay.

2. Bổ sung khoản 4 và khoản 5 vào Điều 13 như sau:

“4. Hồ sơ mở, mở lại cảng hàng không sân bay được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và các hướng dẫn cụ thể sau:

a) Người được cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay muốn mở, mở lại cảng hàng không, sân bay phải nộp 03 bộ hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Hàng không Việt Nam;

b) Bản sao Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 phải có chứng thực.

5. Trình tự, thời hạn giải quyết thủ tục mở, mở lại cảng hàng không, sân bay:

a) Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

b) Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định, các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm dự thảo văn bản để Bộ trưởng ký trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc mở, mở lại cảng hàng không, sân bay.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thủ trưởng Bộ GTVT;
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, KCHT.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2011/TT-BGTVT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu19/2011/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2011
Ngày hiệu lực15/05/2011
Ngày công báo22/04/2011
Số công báoTừ số 217 đến số 218
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2011/TT-BGTVT

Lược đồ Thông tư 19/2011/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2010/TT-BGTVT hướng dẫn quản lý


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 19/2011/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2010/TT-BGTVT hướng dẫn quản lý
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu19/2011/TT-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýHồ Nghĩa Dũng
       Ngày ban hành31/03/2011
       Ngày hiệu lực15/05/2011
       Ngày công báo22/04/2011
       Số công báoTừ số 217 đến số 218
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2016
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 19/2011/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2010/TT-BGTVT hướng dẫn quản lý

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 19/2011/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2010/TT-BGTVT hướng dẫn quản lý