Thông tư 196/2009/TT-BTC

Thông tư 196/2009/TT-BTC ban hành định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ nhà nước tại cửa kho dự trữ nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 196/2009/TT-BTC định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ nhà nước tại cửa kho đã được thay thế bởi Thông tư 186/2011/TT-BTC định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ và được áp dụng kể từ ngày 02/02/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư 196/2009/TT-BTC định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ nhà nước tại cửa kho


BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----
-----------

Số: 196/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2009

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÍ NHẬP, XUẤT LƯƠNG THỰC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC TẠI CỬA KHO DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính quy định về định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ nhà nước tại cửa kho Dự trữ nhà nước như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này hệ thống danh mục định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ nhà nước tại cửa kho Dự trữ Nhà nước.

Điều 2. Các định mức này được xây dựng trên cơ sở đơn giá quý IV/2008, sử dụng làm căn cứ xây dựng, thực hiện kế hoạch nhập, xuất lương thực dự trữ nhà nước năm 2009. Từ 2010 đến năm 2011, định mức phí nhập, xuất năm kế hoạch được tính thêm chỉ số tăng, giảm giá bình quân năm báo cáo của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do Tổng cục Thống kê công bố.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước căn cứ vào các định mức phí nhập, xuất tại Thông tư này và các quy định tại Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 03/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế xây dựng, ban hành và quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia để hướng dẫn, tổ chức thực hiện, nhưng không vượt quá định mức đã quy định.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2908/QĐ-BTC ngày 25/9/2003 về mức phí mua, bán lương thực dự trữ quốc gia. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Chánh văn phòng Bộ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý hàng dự trữ nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- VP TW Đảng;
- VP Quốc Hội;
- VP Chủ Tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện KSNDTC;
- Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Dự trữ nhà nước khu vực;
- Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Tổng cục DTNN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

HỆ THỐNG DANH MỤC

 ĐỊNH MỨC PHÍ NHẬP, XUẤT LƯƠNG THỰC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC TẠI CỬA KHO DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Thông tư số 196/2009/TT-BTC ngày 5 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính)

TT

Danh mục định mức

ĐVT

Mức phí (đồng)

Ghi chú

1

2

3

4

5

I

Gạo

1

Định mức phí nhập kho gạo DTNN

đồng/tấn

204.472

2

Định mức phí xuất kho gạo DTNN

đồng/tấn

170.466

II

Thóc

1

Định mức phí nhập kho thóc DTNN đổ rời

đồng/tấn

201.868

2

Định mức phí nhập kho thóc DTNN đóng bao

đồng/tấn

259.118

3

Định mức phí xuất kho thóc DTNN đổ rời

đồng/tấn

175.920

4

Định mức phí xuất kho thóc DTNN đóng bao

đồng/tấn

169.806

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 196/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu196/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2009
Ngày hiệu lực19/11/2009
Ngày công báo18/10/2009
Số công báoTừ số 477 đến số 478
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/09/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 196/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 196/2009/TT-BTC định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ nhà nước tại cửa kho


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 196/2009/TT-BTC định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ nhà nước tại cửa kho
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu196/2009/TT-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành05/10/2009
        Ngày hiệu lực19/11/2009
        Ngày công báo18/10/2009
        Số công báoTừ số 477 đến số 478
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/09/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 196/2009/TT-BTC định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ nhà nước tại cửa kho

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 196/2009/TT-BTC định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ nhà nước tại cửa kho