Thông tư liên tịch 2-TT/LB

Thông tư 2-TT/LB năm 1987 sửa đổi chế độ đối với công nhân viên chức sang làm chuyên gia và phục vụ chuyên gia giúp Lào và Cam-pu-chia do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 2-TT/LB sửa đổi chế độ công nhân viên chức sang làm chuyên gia phục vụ giúp Lào và Camphuchia đã được thay thế bởi Quyết định 100/2000/QĐ-BTC Danh mục Thông tư liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2000.

Nội dung toàn văn Thông tư 2-TT/LB sửa đổi chế độ công nhân viên chức sang làm chuyên gia phục vụ giúp Lào và Camphuchia


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-UỶ BAN HỢP TÁC KINH TẾ VĂN HOÁ VỚI LÀO VÀ CAM PU CHIA
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2-TT/LB

Hà Nội , ngày 15 tháng 6 năm 1987

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA UỶ BAN HỢP TÁC KINH TẾ VĂN HOÁ VỚI LÀO VÀ CAM-PU-CHIA - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 2-TT/LB NGÀY 15-6-1987 HƯỚNG DẪN VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC SANG LÀM CHUYÊN GIA VÀ PHỤC VỤ CHUYÊN GIA GIÚP LÀO VÀ CAM-PU-CHIA

Thi hành Quyết định số 279-CT ngày 31-10-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, liên Bộ Lao động-Thương binh và xã hội- Tài chính- Uỷ ban Hợp tác kinh tế văn hoá với Lào và Cam-pu-chia hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung chế độ đối với công nhân, viên chức sang làm chuyên gia và phục vụ chuyên gia giúp Lào và Cam-pu-chia như sau:

I. CHẾ ĐỘ TRÊN ĐẤT BẠN

Công nhân viên chức sang làm chuyên gia và phục vụ chuyên gia ở Lào và Cam-pu-chia hàng tháng được Bạn cấp tiền ăn và tiêu vặt bằng tiền kíp (Lào) hoặc tiền Riêl (Cam-pu-chia) theo chế độ do hai bên thoả thuận. Khi hai bên có thoả thuận mới về chế độ đài thọ thì chuyên gia và người phục vụ chuyên gia được hưởng theo quy định mới và được sử dụng toàn bộ số tiền được đài thọ để chi dùng cho bản thân trên đất Bạn. Nhà nước không thu lại một phần mức tiền Bạn đã cấp cho chuyên gia và người phục vụ chuyên gia giúp Lào và Cam-pu-chia.

II. CHẾ ĐỘ ĐỂ LẠI CHO GIA ĐÌNH

Chuyên gia và người phục vụ chuyên gia trong thời gian công tác trên đất Bạn được để lại cho gia đình:

- Toàn bộ tiền lương cấp bậc hoặc lương chức vụ.

- Phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt theo vùng

- Phụ cấp khu vực, phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên đặc biệt hoặc phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang được hưởng ở trong nước trước khi có quyết định đi làm chuyên gia hoặc phục vụ chuyên gia.

1. Tiền lương. Tiền lương cấp bậc hoặc lương chức vụ là mức lương của công nhân viên chức được xếp theo quy định tại Nghị định số 235-HĐBT ngày 18-9-1985 của Hội đồng Bộ trưởng trước khi sang làm việc ở Lào và Cam-pu-chia.

Được áp dụng chế độ nâng bậc lương hàng năm như công nhân, viên chức trong nước theo quy định chung của Nhà nước, và khi được nâng bậc lương thì tiền lương để lại được tính theo mức lương mới. Mức lương này cũng làm cơ sở để tính các chế độ phụ cấp theo quy định trên.

2. Phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt theo vùng: Được tính theo địa điểm của cơ quan, xí nghiệp đang trả lương để lại cho gia đình. Khi Nhà nước điều chỉnh mức phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt theo vùng thì được tính theo mức phụ cấp điều chỉnh.

3. Phụ cấp khu vực: Được tính như đối với phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt theo vùng.

4. Phụ cấp thâm niên đặc biệt và phụ cấp thâm niên vượt khung: Được hưởng phụ cấp thâm niên đặc biệt hoặc phụ cấp thâm niên vượt khung quy định tại Thông tư số 19-LĐ/TT ngày 14-11-1985 và Thông tư số 11-LĐ/TT ngày 2-10-1986 của Bộ Lao động (nếu trước khi đi làm chuyên gia hoặc phục vụ chuyên gia đang hưởng các phụ cấp này).

5. Được mua một số mặt hàng theo định lượng (trừ lương thực) với giá ổn định quy định tại Quyết định số 122-HĐBT ngày 4-10-1986 của Hội đồng Bộ trưởng. Những nơi thực hiện bù giá cho các mặt hàng đó thì được hưởng bù giá.

Cắt tiêu chuẩn lương thực sau tháng đi công tác ở Lào, Cam-pu-chia, ví dụ: ngày 10-4-1987 đi công tác thì sẽ thôi cấp lương thực từ ngày 1-5-1987. Thời gian về nghỉ phép, công tác.... được mua theo định lượng với giá ổn định.

III. CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CON CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC ĐI LÀM CHUYÊN GIA VÀ PHỤC VỤ CHUYÊN GIA

Đối với con còn phải nuôi dưỡng của công nhân viên chức sang làm chuyên gia và phục vụ chuyên gia giúp Lào và Cam-pu-chia mà đang được mua lương thực, chất đốt theo định lượng thì được tiếp tục mua lương thực và chất đốt (ở nơi đang được cung ứng chất đốt) cho một con theo giá ổn định bán cho công nhân, viên chức quy định tại Quyết định số 117-HĐBT và 122-HĐBT ngày 4-10-1986 của Hội đồng Bộ trưởng. Đối với những nơi đang thực hiện việc bán định lượng theo giá ổn định với diện rộng hơn cho người phải nuôi dưỡng của công nhân, viên chức thì ở nơi đó cũng áp dụng cho người phải nuôi dưỡng của công nhân viên chức làm chuyên gia và phục vụ chuyên gia giúp Lào và Cam-pu-chia cho đén khi có quyết định mới.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Theo Quyết định số 279-CT ngày 31-10-1986, thông tư này chỉ hướng dẫn sửa đổi lại các nội dung cụ thể tại điểm 1 và 2, điều 1 của Quyết định số 87-CT ngày 1-3-1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và điểm 1,2,3, phần II tại Thông tư số 26-LB/TT ngày 4-6-1985 của Liên Bộ Tài chính - Uỷ ban Hợp tác kinh tế văn hoá với Lào và Cam-pu-chia, còn các nội dung khác của Quyết định số 87-CT và Thông tư số 26-LĐ/TT vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-10-1986.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, các địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Hợp tác kinh tế văn hoá với Lào và Cam-pu-chia để nghiên cứu giải quyết.

Ngô Thiết Thạch

(Đã ký)

Trần Quốc Mạnh

(Đã ký)

Nguyễn Đăng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2-TT/LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu2-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/1987
Ngày hiệu lực01/10/1986
Ngày công báo31/12/1987
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2000
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 2-TT/LB sửa đổi chế độ công nhân viên chức sang làm chuyên gia phục vụ giúp Lào và Camphuchia


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 2-TT/LB sửa đổi chế độ công nhân viên chức sang làm chuyên gia phục vụ giúp Lào và Camphuchia
    Loại văn bảnThông tư liên tịch
    Số hiệu2-TT/LB
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Uỷ ban Hợp tác kinh tế văn hoá với Lào và Cam pu chia, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
    Người kýNguyễn Đăng, Trần Quốc Mạnh, Ngô Thiết Thạch
    Ngày ban hành15/06/1987
    Ngày hiệu lực01/10/1986
    Ngày công báo31/12/1987
    Số công báoSố 23
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2000
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản được căn cứ

     Văn bản hợp nhất

      Văn bản gốc Thông tư 2-TT/LB sửa đổi chế độ công nhân viên chức sang làm chuyên gia phục vụ giúp Lào và Camphuchia

      Lịch sử hiệu lực Thông tư 2-TT/LB sửa đổi chế độ công nhân viên chức sang làm chuyên gia phục vụ giúp Lào và Camphuchia