Thông tư 21/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư 21/2010/TT-BNNPTNT bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 21/2010/TT-BNNPTNT bổ sung loài cây trồng Danh mục loài cây trồng được bảo hộ đã được thay thế bởi Thông tư 28/2015/TT-BNNPTNT Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 21/2010/TT-BNNPTNT bổ sung loài cây trồng Danh mục loài cây trồng được bảo hộ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 21/2010/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BỔ SUNG LOÀI CÂY TRỒNG VÀO DANH MỤC LOÀI CÂY TRỒNG ĐƯỢC BẢO HỘ

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12, ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định 104/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ như sau:

Điều 1. Bổ sung 05 loài cây trồng có tên sau đây vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ:

Súp lơ ( Brassica oleracea L. Convar botrytis (L.) Alef. var. botrytisL.);

Cà ( Solanum melongena L.);

Đậu đũa (Vigna unguiculata (L.) Walp. supsp. secquibedalis (L.) Verdc.);

Đậu Hà lan ( Pisum sativum L.);

Đậu cô ve ( Phaseolus vulgaris L.).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND, Sở NN & PTNT các tỉnh; thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ NN và PTNT;
- Lưu VT, Cục TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2010/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu21/2010/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2010
Ngày hiệu lực20/05/2010
Ngày công báo17/04/2010
Số công báoTừ số 163 đến số 164
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2010/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 21/2010/TT-BNNPTNT bổ sung loài cây trồng Danh mục loài cây trồng được bảo hộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 21/2010/TT-BNNPTNT bổ sung loài cây trồng Danh mục loài cây trồng được bảo hộ
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu21/2010/TT-BNNPTNT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành05/04/2010
        Ngày hiệu lực20/05/2010
        Ngày công báo17/04/2010
        Số công báoTừ số 163 đến số 164
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 21/2010/TT-BNNPTNT bổ sung loài cây trồng Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 21/2010/TT-BNNPTNT bổ sung loài cây trồng Danh mục loài cây trồng được bảo hộ