Thông tư 22/2012/TT-BTTTT

Thông tư 22/2012/TT-BTTTT quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 22/2012/TT-BTTTT quy định phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2012/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ PHẠM VI DỊCH VỤ BƯU CHÍNH DÀNH RIÊNG

Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng,

Điều 1. Phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng

1. Phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng gồm việc cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) với mức giá cước thấp hơn:

a) 8.000 đồng/chiếc đối với dịch vụ thư trong nước và đối với dịch vụ thư nhận từ nước ngoài về để vận chuyển và phát tại Việt Nam;

b) 150.000 đồng/chiếc đối với dịch vụ thư quốc tế được chấp nhận từ Việt Nam để vận chuyển và phát tại nước ngoài.

2. Phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng được điều chỉnh giảm dần và kết thúc theo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích:

a) Được cung cấp các dịch vụ trong phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định tại Điều 1 Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Phải theo dõi riêng và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả cung ứng dịch vụ trong phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng.

2. Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính khác:

a) Không được vi phạm quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng tại Điều 1 Thông tư này dưới mọi hình thức;

b) Phải bảo đảm mức giá cước ở tất cả các nấc khối lượng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) của dịch vụ thư có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) mà doanh nghiệp cung ứng phải cao hơn mức giá cước quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này.

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo kịp thời với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính khi phát hiện các hành vi vi phạm quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2013.

2. Bãi bỏ Quyết định số 04/2007/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam.

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng giám đốc doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, Tổng giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn hoặc xem xét, sửa đổi, bổ sung.

 

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 3, Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT;
- Lưu VT, BC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2012/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu22/2012/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2012
Ngày hiệu lực03/02/2013
Ngày công báo01/01/2013
Số công báoTừ số 1 đến số 2
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2012/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 22/2012/TT-BTTTT quy định phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 22/2012/TT-BTTTT quy định phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu22/2012/TT-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýNguyễn Bắc Son
       Ngày ban hành18/12/2012
       Ngày hiệu lực03/02/2013
       Ngày công báo01/01/2013
       Số công báoTừ số 1 đến số 2
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 22/2012/TT-BTTTT quy định phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 22/2012/TT-BTTTT quy định phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng

           • 18/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/02/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực