Quyết định 04/2007/QĐ-BTTTT

Quyết định 04/2007/QĐ-BTTTT về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Quyết định 04/2007/QĐ-BTTTT dịch vụ dành riêng Bưu chính Việt Nam đã được thay thế bởi Thông tư 22/2012/TT-BTTTT quy định phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng và được áp dụng kể từ ngày 03/02/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2007/QĐ-BTTTT dịch vụ dành riêng Bưu chính Việt Nam


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 04/2007/QĐ-BTTTT

 Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DỊCH VỤ DÀNH RIÊNG CHO BƯU CHÍNH VIỆT

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;        

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính;

Căn cứ Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dành riêng cho Bưu chính Việt Nam việc cung ứng dịch vụ thu gom, chia chọn, vận chuyển và phát, bằng các phương tiện vật lý, thông tin dưới dạng văn bản có địa chỉ nhận (bao gồm cả dịch vụ chuyển phát có lai ghép và dịch vụ chuyển phát thông tin quảng cáo trực tiếp), có khối lượng đơn chiếc không quá hai (02) kilôgam và với mức giá cước thấp hơn:

- 8.000 đồng VN/chiếc đối với dịch vụ chuyển phát trong nước và đối với công đoạn phát trong lãnh thổ Việt của dịch vụ chuyển phát quốc tế chiều đến;

- 150.000 đồng VN/chiếc đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế chiều từ Việt đi nước ngoài.

Dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt không bao gồm việc cung ứng dịch vụ chuyển phát sách, báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ.

Bưu chính Việt thực hiện việc cung ứng dịch vụ dành riêng theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về quản lý giá cước, chất lượng dịch vụ.

Điều 2. Các doanh nghiệp chuyển phát khác được cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt nêu tại điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-BBCVT ngày 2 tháng 8 năm 2007 về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, Giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thành Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2007/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2007/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2007
Ngày hiệu lực09/10/2007
Ngày công báo24/09/2007
Số công báoTừ số 685 đến số 686
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2007/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 04/2007/QĐ-BTTTT dịch vụ dành riêng Bưu chính Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2007/QĐ-BTTTT dịch vụ dành riêng Bưu chính Việt Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2007/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýNguyễn Thành Hưng
       Ngày ban hành14/09/2007
       Ngày hiệu lực09/10/2007
       Ngày công báo24/09/2007
       Số công báoTừ số 685 đến số 686
       Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2013
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 04/2007/QĐ-BTTTT dịch vụ dành riêng Bưu chính Việt Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2007/QĐ-BTTTT dịch vụ dành riêng Bưu chính Việt Nam