Quyết định 22/2007/QĐ-BBCVT

Quyết định 22/2007/QĐ-BBCVT về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Quyết định 22/2007/QĐ-BBCVT dịch vụ dành riêng Bưu chính Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 04/2007/QĐ-BTTTT dịch vụ dành riêng Bưu chính Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 09/10/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2007/QĐ-BBCVT dịch vụ dành riêng Bưu chính Việt Nam


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2007/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ DỊCH VỤ DÀNH RIÊNG CHO BƯU CHÍNH VIỆT  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

 

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;          

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính;

Căn cứ Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dành riêng cho Bưu chính Việt Nam việc cung ứng dịch vụ thu gom, chia chọn, vận chuyển và phát, bằng các phương tiện vật lý, thông tin dưới dạng văn bản có địa chỉ nhận (bao gồm cả dịch vụ chuyển phát có lai ghép và dịch vụ chuyển phát thông tin quảng cáo trực tiếp), có khối lượng đơn chiếc không quá hai (02) kilôgam và với mức giá cước thấp hơn:

- 8.000 VNĐ/chiếc đối với dịch vụ chuyển phát trong nước và đối với công đoạn phát trong lãnh thổ Việt của dịch vụ chuyển phát quốc tế chiều đến;

- 150.000 VNĐ/chiếc đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế chiều từ Việt đi nước ngoài.

Phạm vi dành riêng cho Bưu chính Việt không bao gồm việc cung ứng dịch vụ chuyển phát sách, báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ.

Bưu chính Việt thực hiện việc cung ứng dịch vụ bưu chính dành riêng theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về quản lý giá cước, chất lượng dịch vụ.

Điều 2. Các doanh nghiệp chuyển phát khác được cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt nêu tại điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, Giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- VP Chính phủ;

- VP Trung ương đảng;

- VP Quốc hội;

- VP Chủ tịch nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Các Sở BCVT;

- Các doanh nghiệp BCVT;

- Công báo;

- Bộ BCVT, BT, các TT, các đơn vị thuộc Bộ;

- Lưu: VT, BC.

 

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2007/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2007/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2007
Ngày hiệu lực15/09/2007
Ngày công báo31/08/2007
Số công báoTừ số 628 đến số 631
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2007/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 22/2007/QĐ-BBCVT dịch vụ dành riêng Bưu chính Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2007/QĐ-BBCVT dịch vụ dành riêng Bưu chính Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2007/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Đỗ Trung Tá
        Ngày ban hành02/08/2007
        Ngày hiệu lực15/09/2007
        Ngày công báo31/08/2007
        Số công báoTừ số 628 đến số 631
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2007/QĐ-BBCVT dịch vụ dành riêng Bưu chính Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2007/QĐ-BBCVT dịch vụ dành riêng Bưu chính Việt Nam