Thông tư 25/2009/TT-BTTTT

Thông tư 25/2009/TT-BTTTT ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Thông tư 25/2009/TT-BTTTT chế độ báo cáo thống kê tổng hợp hoạt động thông tin truyền thông đã được thay thế bởi Thông tư 10/2018/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2018.

Nội dung toàn văn Thông tư 25/2009/TT-BTTTT chế độ báo cáo thống kê tổng hợp hoạt động thông tin truyền thông


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/2009/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

-Căn cứ Luật Thống kê ngày 17/6/2003;
-Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
-Căn cứ Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
-Căn cứ Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành;
-Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo thông tư này chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Xuất bản, Cục trưởng Cục quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ
- Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2009/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu25/2009/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2009
Ngày hiệu lực01/10/2009
Ngày công báo27/08/2009
Số công báoTừ số 419 đến số 420
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2009/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 25/2009/TT-BTTTT chế độ báo cáo thống kê tổng hợp hoạt động thông tin truyền thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 25/2009/TT-BTTTT chế độ báo cáo thống kê tổng hợp hoạt động thông tin truyền thông
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu25/2009/TT-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýTrần Đức Lai
        Ngày ban hành24/07/2009
        Ngày hiệu lực01/10/2009
        Ngày công báo27/08/2009
        Số công báoTừ số 419 đến số 420
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2018
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 25/2009/TT-BTTTT chế độ báo cáo thống kê tổng hợp hoạt động thông tin truyền thông

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 25/2009/TT-BTTTT chế độ báo cáo thống kê tổng hợp hoạt động thông tin truyền thông