Thông tư 25/2016/TT-BXD

Thông tư 25/2016/TT-BXD công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư 25/2016/TT-BXD công bố danh mục mã số HS vật liệu amiăng thuộc amfibole cấm nhập khẩu đã được thay thế bởi Thông tư 01/2019/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 25/2016/TT-BXD công bố danh mục mã số HS vật liệu amiăng thuộc amfibole cấm nhập khẩu


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ MÃ SỐ HS VẬT LIỆU AMIĂNG THUỘC NHÓM AMFIBOLE CẤM NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư về việc công b danh mục và mã s HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cm nhập khu.

Điều 1. Công bố danh mục và mã sHS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2016 và thay thế Thông tư số 03/2012/TT-BXD ngày 05/9/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bdanh mục và mã sHS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cm nhập khẩu.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Các Sở Xây dựng;
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, PC, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BXD ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dng)

Danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khu

TT

Mã HS

Mô tả hàng hóa

 

 

Amiăng

1

2524.10.00

- Crocidolite:

Crocidolite (amiăng xanh): Dạng sợi, màu xanh, công thức hóa học: 3H2O.2Na2O.6(Fe2Mg)O.2Fe2O3.17SiO2;

2

2524.90.00

- Loại khác: 2524.90.00

Amosite (amiăng nâu): Dạng sợi, màu nâu, công thức hóa học: 5,5FeO.1,5MgO.8SiO2.H2O;

Anthophilite: Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 7(Mg,Fe)O.8SiO2(OH)2;

Actinolite: Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 2CaO4MgO.FeO.8SiO2.H2O;

Tremolite: Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 2CaO.5MgO.8SiO2.H2O

Amiăng thô ở dạng đá, sợi thô, sợi đã được đập nhỏ, hạt mỏng, bột hay amiăng phế liệu thuộc các mã snêu trên. Khi amiăng đã được gia công quá mức (nhuộm, chải...), đã qua xử lý và đã làm thành các thành phẩm của amiăng thì tùy theo mặt hàng cụ thể đphân loại vào các mã stương ứng.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2016/TT-BXD

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu25/2016/TT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2016
Ngày hiệu lực25/10/2016
Ngày công báo29/09/2016
Số công báoTừ số 1019 đến số 1020
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2016/TT-BXD

Lược đồ Thông tư 25/2016/TT-BXD công bố danh mục mã số HS vật liệu amiăng thuộc amfibole cấm nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 25/2016/TT-BXD công bố danh mục mã số HS vật liệu amiăng thuộc amfibole cấm nhập khẩu
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu25/2016/TT-BXD
      Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
      Người kýBùi Phạm Khánh
      Ngày ban hành09/09/2016
      Ngày hiệu lực25/10/2016
      Ngày công báo29/09/2016
      Số công báoTừ số 1019 đến số 1020
      Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2019
      Cập nhật2 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 25/2016/TT-BXD công bố danh mục mã số HS vật liệu amiăng thuộc amfibole cấm nhập khẩu

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 25/2016/TT-BXD công bố danh mục mã số HS vật liệu amiăng thuộc amfibole cấm nhập khẩu