Thông tư 28/1999/TT-BTM

Thông tư 28/1999/TT-BTM bổ sung Thông tư 21/1998/TT-BTM hướng dẫn thi hành Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Bộ Thương mại ban hành

Thông tư 28/1999/TT-BTM Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế bổ sung Thông tư 21/1998/TT-BTM đã được thay thế bởi Thông tư 02/2010/TT-BCT nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2010.

Nội dung toàn văn Thông tư 28/1999/TT-BTM Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế bổ sung Thông tư 21/1998/TT-BTM


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/1999/TT-BTM

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 28/1999/TT-BTM NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 205/1998/QĐ-TTg Quy chế cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế">21/1998/TT-BTM NGÀY 24/ 12/1998 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUY CHẾ VỀ CỬA HÀNG KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ

Căn cứ Điều 11 Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ công văn số 5739/YT-QLD ngày 23/8/1999 của Bộ Y tế về hàng mỹ phẩm kinh doanh tại các cửa hàng miễn thuế ;
Bộ Thương mại điều chỉnh bổ sung Thông tư số 205/1998/QĐ-TTg Quy chế cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế">21/1998/TT-BTM ngày 24/12/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế như sau:

1. Sửa lại Điểm 2.2 Mục II về hàng hoá bán tại cửa hàng miễn thuế như sau:

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, trừ các loại mỹ phẩm thuộc danh mục hàng hoá Bộ Y tế quản lý chất lượng.

2. Bổ sung Khoản 4 Mục III như sau:

Đối với các loại mỹ phẩm thuộc danh mục hàng hoá Bộ Y Tế quản lý chất lượng đã được nhập khẩu để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế, trường hợp được phép tiêu thụ tại thị trường nội địa phải đăng ký chất lượng tại Bộ Y Tế như qui định đối với hàng mỹ phẩm nhập khẩu để kinh doanh tại thị trường nội địa Việt Nam.

3. Các qui định khác tại Thông tư số 205/1998/QĐ-TTg Quy chế cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế">21/1998/TT-BTM ngày 24/12/1998 của Bộ Thương mại vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/1999/TT-BTM

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 28/1999/TT-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/09/1999
Ngày hiệu lực 16/09/1999
Ngày công báo 22/10/1999
Số công báo Số 39
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/02/2010
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/1999/TT-BTM

Lược đồ Thông tư 28/1999/TT-BTM Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế bổ sung Thông tư 21/1998/TT-BTM


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 28/1999/TT-BTM Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế bổ sung Thông tư 21/1998/TT-BTM
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 28/1999/TT-BTM
Cơ quan ban hành Bộ Thương mại
Người ký Mai Văn Dâu
Ngày ban hành 01/09/1999
Ngày hiệu lực 16/09/1999
Ngày công báo 22/10/1999
Số công báo Số 39
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/02/2010
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 28/1999/TT-BTM Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế bổ sung Thông tư 21/1998/TT-BTM

Lịch sử hiệu lực Thông tư 28/1999/TT-BTM Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế bổ sung Thông tư 21/1998/TT-BTM