Thông tư 28/2012/TT-BGTVT

Thông tư 28/2012/TT-BGTVT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 28/2012/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trang bị an toàn tàu biển đã được thay thế bởi Thông tư 11/2016/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân cấp đóng tàu biển trang bị an toàn và được áp dụng kể từ ngày 28/11/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 28/2012/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trang bị an toàn tàu biển


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2012/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG BỊ AN TOÀN TÀU BIỂN”

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định s 127/2007/NĐ-CP ngày 1 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chun và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Khoa học-Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư về “Quy chun kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu bin",

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển”; Mã số đăng ký: QCVN 42 : 2012/BGTVT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ; Website Bộ GTVT
- Lưu: VT, KHCN

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2012/TT-BGTVT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu28/2012/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2012
Ngày hiệu lực01/02/2013
Ngày công báo28/09/2012
Số công báoTừ số 607 đến số 608
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/11/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2012/TT-BGTVT

Lược đồ Thông tư 28/2012/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trang bị an toàn tàu biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 28/2012/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trang bị an toàn tàu biển
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu28/2012/TT-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành30/07/2012
        Ngày hiệu lực01/02/2013
        Ngày công báo28/09/2012
        Số công báoTừ số 607 đến số 608
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/11/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 28/2012/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trang bị an toàn tàu biển

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 28/2012/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trang bị an toàn tàu biển