Thông tư 28/TT-UB

Thông tư 28/TT-UB-1981 hướng dẫn thi hành Chỉ thị 17/CT-UB về việc vận động cơ quan nhà nước, cơ quan hành chánh các cấp, các xí nghiệp, các cơ sở sản xuất và nhân dân tiết kiệm điện và bảo vệ nguồn điện lực do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông tư 28/TT-UB hướng dẫn Chỉ thị 17/CT-UB vận động cơ quan nhà nước hành chính các cấp xí nghiệp cơ sở sản xuất nhân dân tiết kiệm bảo vệ điện đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 28/TT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 1981

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHỈ THỊ 17/CT-UB CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN HÀNH CHÁNH CÁC CẤP, CÁC XÍ NGHIỆP, CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VÀ NHÂN DÂN TIẾT KIỆM ĐIỆN VÀ BẢO VỆ NGUỒN ĐIỆN LỰC

Tình hình nguồn điện lực còn rất nhiều khó khăn, dầu và nước cho thủy điện có hiện tượng thất thường, do đó cần phải chủ động điều hoà công suất lưới điện nên phải triệt để tiết kiện điện một cách thiết thực và tiết giảm điện đạt yêu cầu của trên, Ủy ban nhân dân thành phố ra một số quy định bổ sung chỉ thị 17/CT-UB như sau:

ĐIỆN TIÊU PHÍ

1) Hộ cơ quan Nhà nước, cơ quan hành chánh các cấp phải tiết kiện điện giảm 40% so với định mức tiêu thụ hiện nay.

2) Hộ cơ quan quân sự,

3) Hộ gia đình ở

4) Các hộ nhân dân bình quân mỗi hộ được dùng không quá 60Kwh/tháng.

5) Các quầy buôn bán,

6) Mỗi đêm Đài Truyền hình thành phố chỉ phát hình 90 phút, trừ tối thứ bảy và chủ nhật. Giờ nào phát do Đài Truyền hình bàn bạc với Ban Tuyên huấn Thành ủy.

II- ĐIỆN SẢN XUẤT

1) Công nghiệp quốc doanh trung ương và địa phương phải thực hiện chặt chẽ định mức tiêu hao điện, phải tuân hành lập kế hoạch điện như đã có thông báo.

2) Tất cả các xí nghiệp trung ương, địa phương, các hộ tiểu thủ công và các cơ sở sản xuất sử dụng điện phải ngưng hoạt động vào 4 giờ cao điểm tối từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày để bảo đảm ổn định nguồn điện lực.

3) Tiểu thủ công nghiệp:

Các hộ này nếu bán sản phẩm cho Nhà nước thì được cấp điện

Hộ tiểu thủ công có giao nộp sản phẩm cho Nhà nước chỉ được cấp điện

Các hộ sản xuất cồn, đường, nướng sấy bánh không được dùng điện trở để gia nhiệt mà phải chuyển sang dùng bằng than, củi, trấu v.v…

4) Ngành điện có trách nhiệm phấn đẩu đảm bảo cung cấp điện cho đèn đường nội thành, bệnh viện, các cơ quan đầu não, các xí nghiệp trọng điểm, các Viện khoa học, các xí nghiệp đông lạnh xuất khẩu.

III- CHẾ ĐỘ THƯỞNG PHẠT

1) Quận, phường nào phấn đấu dùng dưới chỉ tiêu điện hàng tháng sẽ được thưởng từ 200 đến 500 đồng và miễn cắt điện buổi tối, trừ trường hợp có sự cố điện.

2) Hộ cơ quan hành chánh sự nghiệp, phi công nghiệp, các trường học nếu tiết kiện điện có nề nếp sẽ được khen thưởng từ 100 đến 1000 đồng.

3) Các xí nghiệp nào phấn đấu sử dụng điện dưới định mức điện năng trên đơn vị sản phẩm và dưới chỉ tiêu cấp điện hàng tháng sẽ được trích thưởng tính vào giá thành sản xuất của xí nghiệp

4) Hộ nào dùng quá định mức hoặc vi phạm cao điểm tối đều bị cắt trừ và phạt tiền 2đ/1Kwh đối với cơ quan, xí nghiệp quốc doanh và 3đ5/1Kwh đối với tư nhân và tập thể trong khi chờ thực hiện giá điện mới.

Để thực hiện tốt chủ trương tiết kiện điện của Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, các đơn vị quân đội và công an, các cơ quan xí nghiệp trung ương và địa phương cùng toàn thể nhân dân thành phố thực hiện nghiêm chỉnh thông tư này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công

Thuộc tính văn bản 28/TT-UB
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 28/TT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/09/1981
Ngày hiệu lực 17/09/1981
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật năm ngoái
Download văn bản 28/TT-UB

Lược đồ văn bản

Thông tư 28/TT-UB hướng dẫn Chỉ thị 17/CT-UB vận động cơ quan nhà nước hành chính các cấp xí nghiệp cơ sở sản xuất nhân dân tiết kiệm bảo vệ điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 28/TT-UB hướng dẫn Chỉ thị 17/CT-UB vận động cơ quan nhà nước hành chính các cấp xí nghiệp cơ sở sản xuất nhân dân tiết kiệm bảo vệ điện
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 28/TT-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Võ Thành Công
Ngày ban hành 17/09/1981
Ngày hiệu lực 17/09/1981
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất