Thông tư 29/2008/TT-BTC

Thông tư 29/2008/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2005/TT-BTC hướng dẫn chế độ hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 29/2008/TT-BTC chế độ hạch toán, thu nộp khoản đóng góp quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam sửa đổi 110/2005/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 29/2008/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2008

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 110/2005/TT-BTC NGÀY 8/12/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN, THU NỘP CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CHO QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông;
Căn cứ Ouyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam;
Căn cứ Ouyết định số 186/2007/QĐ-TTg ngày 03/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2005/TT-BTC ngày 08/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho Ouỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam như sau:

1. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 3 tiết a khoản 2 mục I như sau:

"- Dịch vụ điện thoại đường dài trong nước liên tỉnh, dịch vụ thuê kênh đường dài trong nước (bao gồm cả thuê kênh viễn thông liên tỉnh và thuê kênh viễn thông nội tỉnh)."

2. Bỏ tiết b khoản 2 mục I.

3. Sửa đổi khoản 1 mục II như sau:

"1 Mức đóng góp tài chính của các doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu của các dịch vụ sau đây:

a- Các dịch vụ Viễn thông di động, mức đóng góp là 3% doanh thu;

b- Dịch vụ điện thoại dường dài quốc tế, dịch vụ thuê kênh đường dài quốc tế, mức đóng góp là 2% doanh thu;

c- Dịch vụ điện thoại đường dài trong nước liên tỉnh, dịch vụ thuê kênh đường dài trong nước mức đóng góp là 1% doanh thu."

4. Sửa đổi khoản 2 mục II như sau:

- Sửa tiêu đề khoản 2: "Doanh thu xác định mức đóng góp cho Quỹ được tính theo doanh thu cung ứng cho khách hàng sử dụng, không bao gồm doanh thu cước kết nối (không cộng cước kết nối nhận về, không trừ cước kết nối trả ra). Cụ thể:"

- Sửa tiết b như sau: "Doanh thu dịch vụ điện thoại đường dài trong nước liên tỉnh: là doanh thu liên lạc điện thoại đường dài trong nước liên tỉnh từ mạng điện thoại cố định (vô tuyến và hữu tuyến) và từ mạng điện thoại di động nội vùng."

- Bổ sung vào cuối tiết d như sau: Doanh thu dịch vụ Roaming quốc tế cũng được tính theo nguyên tắc xác định doanh thu dịch vụ điện thoại đường dài quốc tế tại quy định này."

5. Bổ sung vào cuối tiết c điểm 3.1 khoản 3 mục II như sau: "Các doanh nghiệp có trách nhiệm nộp quyết toán số tiền đóng góp nghĩa vụ tài chính cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích và Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời hạn nêu trên."

6. Tổ chức thực hiện:

Tất cả các doanh nghiệp viễn thông hoạt động kinh doanh tại Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tài chính tại Việt Nam thông qua đóng góp tài chính cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam theo quy định tại Thông tư này và được hạch toán khoản đóng góp vào chi phí kinh doanh từ năm tài chính 2007.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định tại Thông tư số 110/2005/TT-BTC ngày 08/12/2005 không được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này vẫn có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2008/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu29/2008/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2008
Ngày hiệu lực03/05/2008
Ngày công báo18/04/2008
Số công báoTừ số 235 đến số 236
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2008/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 29/2008/TT-BTC chế độ hạch toán, thu nộp khoản đóng góp quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam sửa đổi 110/2005/TT-BTC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 29/2008/TT-BTC chế độ hạch toán, thu nộp khoản đóng góp quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam sửa đổi 110/2005/TT-BTC
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu29/2008/TT-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýTrần Xuân Hà
      Ngày ban hành07/04/2008
      Ngày hiệu lực03/05/2008
      Ngày công báo18/04/2008
      Số công báoTừ số 235 đến số 236
      Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật16 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 29/2008/TT-BTC chế độ hạch toán, thu nộp khoản đóng góp quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam sửa đổi 110/2005/TT-BTC

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 29/2008/TT-BTC chế độ hạch toán, thu nộp khoản đóng góp quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam sửa đổi 110/2005/TT-BTC

          • 07/04/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/04/2008

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 03/05/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực