Thông tư 33/2010/TT-BCT

Thông tư 33/2010/TT-BCT quy định việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu phủ tạng gia súc, gia cầm đông lạnh và không đông lạnh do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 33/2010/TT-BCT kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đã được thay thế bởi Thông tư 05/2013/TT-BCT quy định hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất và được áp dụng kể từ ngày 04/04/2013.

Nội dung toàn văn Thông tư 33/2010/TT-BCT kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 33/2010/TT-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2010

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU PHỦ TẠNG GIA SÚC, PHỦ TẠNG GIA CẦM ĐÔNG LẠNH VÀ KHÔNG ĐÔNG LẠNH

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1152/TTg-KTTH ngày 07 tháng 7 năm 2010 và công văn số 1445/TTg-KTTH ngày 13 tháng 8 năm 2010 về việc tăng cường quản lý sản phẩm đông lạnh nhập khẩu;
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam đối với phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh.

Điều 2. Quy định cụ thể

1. Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam đối với phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2010.

2. Đối với những lô hàng phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh tạm nhập để tái xuất hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam có vận đơn xếp hàng lên phương tiện vận tải trước ngày 15 tháng 9 năm 2010 và về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam trước ngày 01 tháng 10 năm 2010, thương nhân được thực hiện thủ tục tạm nhập để tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam tại cơ quan hải quan, không phải xin phép Bộ Công Thương.

3. Việc tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam đối với những lô hàng phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh đã làm thủ tục tạm nhập, chuyển khẩu trước ngày 01 tháng 10 năm 2010 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và các quy định hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Tổng cục Hải quan;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK(6)linhntm.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2010/TT-BCT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu33/2010/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2010
Ngày hiệu lực11/09/2010
Ngày công báo27/09/2010
Số công báoTừ số 566 đến số 567
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2010/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 33/2010/TT-BCT kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 33/2010/TT-BCT kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu33/2010/TT-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýNguyễn Thành Biên
        Ngày ban hành11/09/2010
        Ngày hiệu lực11/09/2010
        Ngày công báo27/09/2010
        Số công báoTừ số 566 đến số 567
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/04/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 33/2010/TT-BCT kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 33/2010/TT-BCT kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu