Thông tư 36/2013/TT-BNNPTNT

Thông tư 36/2013/TT-BNNPTNT công nhận giống vật nuôi mới và đưa vào "Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 36/2013/TT-BNNPTNT công nhận giống vật nuôi mới được sản xuất kinh doanh đã được thay thế bởi Công văn 3470/BNN-VP thu hồi Thông tư 36/2013/TT-BNNPTNT công nhận giống vật nuôi mới và được áp dụng kể từ ngày 31/07/2013.

Nội dung toàn văn Thông tư 36/2013/TT-BNNPTNT công nhận giống vật nuôi mới được sản xuất kinh doanh


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2013/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2013

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN GIỐNG VẬT NUÔI MỚI VÀ ĐƯA VÀO "DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM"

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013;

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư công nhận giống vật nuôi mới và đưa vào "Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam",

Điều 1. Công nhận giống vật nuôi mới và đưa vào "Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam":

Tên tiếng Việt: Chồn nhung đen (tên khoa học: Cavia porcellus).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ (để b/c);
- Công báo và Website Chính phủ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2013/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu36/2013/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2013
Ngày hiệu lực08/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2013/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 36/2013/TT-BNNPTNT công nhận giống vật nuôi mới được sản xuất kinh doanh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 36/2013/TT-BNNPTNT công nhận giống vật nuôi mới được sản xuất kinh doanh
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu36/2013/TT-BNNPTNT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýVũ Văn Tám
       Ngày ban hành23/07/2013
       Ngày hiệu lực08/09/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 36/2013/TT-BNNPTNT công nhận giống vật nuôi mới được sản xuất kinh doanh

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 36/2013/TT-BNNPTNT công nhận giống vật nuôi mới được sản xuất kinh doanh