Quyết định 67/2005/QĐ-BNN

Quyết định 67/2005/QĐ-BNN về Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 67/2005/QĐ-BNN Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh đã được thay thế bởi Thông tư 25/2015/TT-BNNPTNT Danh mục giống vật nuôi được sản xuất kinh doanh tại Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 14/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2005/QĐ-BNN Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/2005/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa 11;
Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24/12/1999 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa 10;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Danh mục Giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Bùi Bá Bổng

DANH MỤC

GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 67/2005/QĐ-BNN ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Giống lợn:

Các giống lợn nội: ỉ, Móng Cái, Mường Khương, Lang Hồng, Thuộc Nhiêu, Ba Xuyên, lợn Mẹo, lợn Mán, lợn Sóc, lợn Phú Khánh, các giống lợn nội khác;

Các giống lợn ngoại: Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain, Hampshire, Edell, Dalland, Cornwall, Berkshire, các dòng lợn của công ty PIC (L19, L95, L06, L11, L64); các dòng lợn của công ty France Hybrid (FH004, FH 012, FH016, FH 019, FH025, FH 100);

Các tổ hợp lai của các giống lợn nội, ngoại trên,

2. Giống gia cầm:

2.1. Giống gà:

Gà nội: Gà Ri, gà Mía, gà Hồ, gà Đông cảo gà Tàu vàng, gà Tre, gà Chọi, gà Tè, gà ác, gà H’Mông và các giống gà nội khác,

Giống gà công nghiệp hướng thịt: Avian, Lohmann, AA (Arbor Acres), Hubbard, Cobb, Ross, ISA MPK, Hubbard Plex (577, 357, 61,VA), ISA Color ( S44A, S44B, JA55, JA90).

Giống gà công nghiệp hướng trứng: Leghorn, Goldline 54, Brown Nick, Hyline, Lohmann Brown, Hisex Brown, ISA Brown, Babcock- 380,

Giống gà chăn thả: Gà Kabir (K44, K400, K27, K2700), ISA JA 57, Sasso (X40, X04, S30, A01); Tam Hoàng (Jiangcun và 882), gà Lương Phượng (LV1, LV2, LV3), gà Ai Cập, gà Sao, gà ác, gà Hung (Newhampshire Godollo, Yellow Godollo), Nagoya.

Các tổ hợp lai của các giống gà trên,

2.2. Giống vịt:

Các giống vịt nội: Vịt cỏ, vịt Bầu Quỳ, vịt Bầu Bến, vịt Kỳ Lừa, vịt Bạch Tuyết, vịt Anh Đào, vịt Đốm và các giống vịt nội khác,

Các giống vịt ngoại hướng thịt: Cherry Valley, Szarwas, CV. Super M,

Vịt ngoại hướng trứng: CV. Layer 2000, Khaki Campbell,

Các dòng vịt lai của các giống vịt trên,

2.3. Giống ngan:

Các giống ngan nội: Ngan Dé, ngan Trâu, các giống ngan nội khác,

Giống ngan Pháp dòng R31, dòng R51 và dòng R71 và các tổ hợp lai,

2.4. Giống ngỗng:

Các giống ngỗng nội : Ngỗng cỏ, ngỗng Sư Tử

Các giống ngỗng ngoại: Rheinland, Landes, Hungari.

Các tổ hợp lai của các giống ngỗng trên.

2.5. Giống chim bồ câu, chim cút: Bồ câu VN1, bồ câu Titan, Mimas và các tổ hợp lai của các giống chim trên.

2.6. Đà điểu: Châu Phi (Ostrich): dòng Zim, Aust, Blue, Black và các tổ hợp lai; Châu úc.

3. Giống bò:

Các giống bò nội: Bò Vàng, bò Mèo (bò H’Mông), bò U đầu rìu, bò Phú Yên,

Các giống bò sữa ngoại: Holstein Friesian, Jersey,

Các giống bò thịt: Red Sindhi, Sahiwal, Brahman, Red Angus, Droughtmaster, Limousine, Crimousine, Simmental, Charolaise, Hereford, Santagestrudis,

Các tổ hợp lai hướng sữa và lai hướng thịt của các giống trên.

4. Giống trâu: Trâu nội, trâu Murrah và các tổ hợp lai trâu nội với Murrah

5. Giống dê:

Các giống dê nội: Dê Cỏ, dê Bách Thảo và các giống dê nội khác,

Các giống dê ngoại: Saanen, Alpine, Jumnapari, Barbari, Beetal, Boer,

Các tổ hợp lai giữa các giống dê trên.

6. Giống ngựa: Ngựa nội, ngựa Carbardin, các giống ngựa đua, ngựa kéo xe và các tổ hợp lai của chúng,

7. Giống thỏ: Các giống thỏ nội: thỏ Đen, thỏ Xám và các giống thỏ nội khác; các giống thỏ ngoại: thỏ New Zealand, California, Hungari, Panon... và các tổ hợp lai của chúng,

8. Giống ong: Các giống ong nội, các giống ong ngoại: ong Apis Mellifera Ligustica, Apis Mellifera Carnica... và các tổ hợp lai của chúng,

9. Giống tằm: Các giống tằm nội, các giống tằm ngoại 01, 02, A1, A2, A, B, C, D... và các tổ hợp lai của chúng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2005/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2005/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2005
Ngày hiệu lực25/11/2005
Ngày công báo10/11/2005
Số công báoTừ số 11 đến số 12
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2005/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 67/2005/QĐ-BNN Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 67/2005/QĐ-BNN Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu67/2005/QĐ-BNN
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýBùi Bá Bổng
     Ngày ban hành31/10/2005
     Ngày hiệu lực25/11/2005
     Ngày công báo10/11/2005
     Số công báoTừ số 11 đến số 12
     Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 67/2005/QĐ-BNN Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2005/QĐ-BNN Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh