Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT ban hành "Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép đã được thay thế bởi Thông tư 25/2015/TT-BNNPTNT Danh mục giống vật nuôi được sản xuất kinh doanh tại Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 14/08/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 33/2010/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2010

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH”

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành "Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh" như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh" giống gà VCN-G 15.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-VP Chính phủ (để b/c);
-Công báo Chính phủ;
-Website Chính phủ;
-Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
-UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
-Sở NN và PTNT các tỉnh, Tp. trực thuộc TW;
-Lưu: VT, CCN, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2010/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu33/2010/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2010
Ngày hiệu lực06/08/2010
Ngày công báo07/07/2010
Số công báoTừ số 380 đến số 381
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2010/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu33/2010/TT-BNNPTNT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýDiệp Kỉnh Tần
       Ngày ban hành22/06/2010
       Ngày hiệu lực06/08/2010
       Ngày công báo07/07/2010
       Số công báoTừ số 380 đến số 381
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép