Thông tư 49/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 49/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 49/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất đã được thay thế bởi Thông tư 25/2015/TT-BNNPTNT Danh mục giống vật nuôi được sản xuất kinh doanh tại Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 14/08/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 49/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH”

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008; và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam gồm:

1. Giống bò thịt Bland Blue Belgium (BBB).

2. Tinh của giống bò thịt Bland Blue Belgium (BBB).

3. Giống gà Dominant.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ (để b/c);
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN & PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Công thương;
- Tổng cục Thuỷ sản;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND các tỉnh, thành phổ trực thuộc TW;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2012/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu49/2012/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2012
Ngày hiệu lực10/11/2012
Ngày công báo14/10/2012
Số công báoTừ số 625 đến số 626
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2012/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 49/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 49/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu49/2012/TT-BNNPTNT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýDiệp Kỉnh Tần
       Ngày ban hành26/09/2012
       Ngày hiệu lực10/11/2012
       Ngày công báo14/10/2012
       Số công báoTừ số 625 đến số 626
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 49/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 49/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất