Thông tư 18/2014/TT-BNNPTNT

Thông tư 18/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 18/2014/TT-BNNPTNT bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh đã được thay thế bởi Thông tư 25/2015/TT-BNNPTNT Danh mục giống vật nuôi được sản xuất kinh doanh tại Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 14/08/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 18/2014/TT-BNNPTNT bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2014/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2014

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM”

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam bao gồm:

1. Giống gà: Gà VCN-Z15;

2. Giống vịt: Vịt biển 15-Đại Xuyên; Vịt TsN15-Đại Xuyên;

3. Giống lợn: Lợn VCN-MS15.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như­ Điều 3;
- VP Chính phủ (để b/c);
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2014/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu18/2014/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2014
Ngày hiệu lực08/08/2014
Ngày công báo08/07/2014
Số công báoTừ số 651 đến số 652
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2014/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 18/2014/TT-BNNPTNT bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 18/2014/TT-BNNPTNT bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu18/2014/TT-BNNPTNT
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýVũ Văn Tám
     Ngày ban hành23/06/2014
     Ngày hiệu lực08/08/2014
     Ngày công báo08/07/2014
     Số công báoTừ số 651 đến số 652
     Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 18/2014/TT-BNNPTNT bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 18/2014/TT-BNNPTNT bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh