Thông tư 38/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 38/2012/TT-BNNPTNT về danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 38/2012/TT-BNNPTNT danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch đã được thay thế bởi Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT phòng chống bệnh động vật thủy sản và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 38/2012/TT-BNNPTNT danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2012/TT-BNNPTNT

 Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC BỆNH THỦY SẢN PHẢI CÔNG BỐ DỊCH

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch.

Danh mục này được bổ sung khi có các bệnh nguy hiểm khác mới xuất hiện và cần phải công bố dịch.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 9 năm 2012.

Thông tư này thay thế Thông tư số 83/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời sửa đổi, bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp&PTNT;
- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Sở NN&PTNT các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Chi cục Thú y các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Cục Thú y;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát


DANH MỤC

CÁC BỆNH THUỶ SẢN PHẢI CÔNG BỐ DỊCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 38 /2012/TT-BNNPTNT ngày 2 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên bệnh

Tác nhân gây bệnh

Đối tượng thủy sản nuôi chính

1

Bệnh đốm trắng (White Spot Disease)

White spot syndrome virus (WSSV)

Tôm sú (Penaeus monodon), Tôm chân trắng

 (Litopenaeus vannamei), tôm hùm (Panulirus sp.), cua biển (Scylla serrata)

2

Hội chứng Taura (Taura Syndrome)

Taura syndrome virus (TSV)

Tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)

3

Bệnh đầu vàng (Yellow Head Disease)

Yellowhead complex virus (YHCV)

Tôm sú (Penaeus monodon), Tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)

4

Bệnh hoại tử cơ (Infectious Myonecrosis Disease)

 Infectious Myonecrosis Virus (IMNV)

Tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)

5

Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô (Infectious Hypodermal and Hematopoitic Necrosis Disease)

Infectious Hypodermal and Hematopoitic Necrosis Virus (IHHNV)

Tôm sú (Penaeus monodon), Tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei).

6

Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép (Spring Viraemia of Carp)

Spring viraemia of carp virus - SVCV

Cá chép (Cyprinus carpio)

Cá chép koi (Cyprinus carpio koi)

Cá vàng (Carassius auratus)

Cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idellus)

7

Bệnh do KHV (Koi Herpesvirus Disease)

Koi Herpesvirus (KHV)

Cá chép (Cyprinus carpio)

Cá chép koi (Cyprinus carpio koi)

8

Bệnh hoại tử thần kinh (Viral Nervous Necrosis/Viral Encephalopathy and Retinopathy)

Betanodavirus

Cá song/cá mú (Epinephelus spp.)

Cá vược/cá chẽm (Lates calcarifer)

Cá giò/cá bớp (Rachycentron canadum)

 

9

Hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm nuôi (Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome – AHPNS)

Chưa xác định (*)

Tôm sú (Penaeus monodon), Tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei).

10

Bệnh sữa trên tôm hùm (Lobster Milky Disease – LMD)

Rickettsia-like

Tôm hùm bông (Panulirus ornatus), Tôm hùm đá (P. homarus), Tôm hùm sỏi (P. stimpsoni), Tôm hùm đỏ (P. longipes), Tôm hùm tre (P. polyphagus), Tôm hùm sen (P. versicolor).

11

Bệnh gan thận mủ ở cá da trơn (Enteric Septicaemia of Catfish)

Edwardsiella ictaluri

Cá tra (Pangasius hypophthalmus), cá ba sa (Pangasius bocourti), Cá bông lau (Pangasius krempfi).

12

Bệnh do Perkinsus

Perkinsus marinus, P. olseni

Tu hài (Lutraria philipinarum), hàu cửa sông (Crasostrea rivularis), Nghêu, Ngao (Meretrix sp.)

(*) Cục Thú y ban hành hướng dẫn phương pháp lấy mẫu, xét nghiệm Hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm nuôi (AHPNS) dựa trên các triệu chứng lâm sàng và dấu hiệu bệnh tích.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2012/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu38/2012/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2012
Ngày hiệu lực16/09/2012
Ngày công báo12/08/2012
Số công báoTừ số 489 đến số 490
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2012/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 38/2012/TT-BNNPTNT danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 38/2012/TT-BNNPTNT danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu38/2012/TT-BNNPTNT
      Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
      Người kýCao Đức Phát
      Ngày ban hành02/08/2012
      Ngày hiệu lực16/09/2012
      Ngày công báo12/08/2012
      Số công báoTừ số 489 đến số 490
      Lĩnh vựcThể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 38/2012/TT-BNNPTNT danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 38/2012/TT-BNNPTNT danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch