Thông tư 83/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư 83/2011/TT-BNNPTNT về Danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 83/2011/TT-BNNPTNT Danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch đã được thay thế bởi Thông tư 38/2012/TT-BNNPTNT danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch và được áp dụng kể từ ngày 16/09/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư 83/2011/TT-BNNPTNT Danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 83/2011/TT-BNNPTNT

Hà Ni, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC BỆNH THỦY SẢN PHẢI CÔNG BỐ DỊCH

Căn c Ngh đnh số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 ca Chính ph quy đnh chc năng, nhim vvà cu tổ chc ca Bng nghip và Phát trin nông thôn; Ngh đnh s 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 ca Chính ph v vic sa đổi Điu 3 Nghđnh 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn c Pháp lnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cNghđnh s33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 c ủa Chính phquy đnh chi tiết thi hành mt sđiu của Pháp lnh Thú y; Nghị đnh s119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 ca Chính ph v vic sa đổi b sung mt sđiu ca Ngh đnh s 33/2005/NĐ-CP;

B Nông nghip và Phát trin nông thôn ban hành Danh mc các bnh thy sản phi công b dch như sau:

Điu 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mc các bnh thy sn phi công bdịch.

Danh mc này đưc b sung khi có các bnh nguy him khác mi xut hiện và cn phi công b dch.

Điu 2. Thông tư này có hiu lc sau 45 ngày, k từ ngày ký.

Thông tư này thay thế Thông tư s 39/2009/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2009 ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn ban hành Danh m c các bnh thy sản phi công b dch.

Điu 3. Chánh Văn phòng B, Cc trưng Cục Thú y, Th trưng các đơn v thuộc Bộ, Giám đc S ng nghip và Phát trin ng thôn các tnh, thành phtrc thuc trung ương chịu tch nhim thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thc hiện, nếu khó khăn, vưng mc đ nghị các cơ quan, t chc, nhân phn ánh v Bộ ng nghip và Phát trin ng thôn đ kịp thi sa đổi, bsung./.

 

 

Nơi nhn:
- N Điu 3;
- Văn phòng Chính ph;
- nh đo B Nông nghiệp&PTNT;
- UBND các tỉnh/TP trực thuc TW;
- Công báo Chính phủ, Website Chính ph;
- Cục Kim tra văn bản-B pháp;
- SNN&PTNT các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Chi cc Thú y các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Các đơn v thuc Cc Thú y;
- Lưu: VT, PC.

B TRƯNG
Cao Đức Phát

 

DANH MỤC

C BỆNH THUỶ SN PHẢI CÔNG BỐ DCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 83/2011/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên bệnh

Tác nhân y bệnh

Đi ng thy sn nuôi chính

1

Bệnh đm trng (White spot disease)

White spot syndrome virus (WSSV)

Tôm sú (Penaeus monodon),

Tôm chân trng (Litopenaeus vannamei)

2

Hi chứng Taura (Taura syndrome)

Taura syndrome virus (TSV)

Tôm chân trng (Litopenaeus vannamei)

3

Bệnh đu vàng (Yellow head disease)

Yellowhead virus (YHV)

Tôm sú (Penaeus monodon),

Tôm chân trng (Litopenaeus vannamei)

4

Bnh hoại t cơ (Infectious Myonecrosis disease)

Infectious Myonecrosis Virus (IMNV)

Tôm chân trng (Litopenaeus vannamei)

5

Bệnh hoi t cơ quan tạo máu và cơ quan biu mô(Infectious Hypodermal and Hematopoitic Necrosis desease)

Infectious Hypodermal and Hematopoitic Necrosis Virus(IHHNV)

Tôm sú (Penaeus monodon),

Tôm chân trng (Litopenaeus vannamei).

6

Bệnh xut huyết mùa xuân cá chép (Spring viraemia of carp)

Spring viraemia of carp virus - SVCV

chép (Cyprinus carpio)

chép koi (Cyprinus carpio koi)

vàng (Carassius auratus)

trm cỏ (Ctenopharyngodon idellus)

7

Bệnh do KHV (Koi herpesvirus disease)

Koi Herpesvirus (KHV)

chép (Cyprinus carpio)

chép koi (Cyprinus carpio koi)

8

Bệnh hoi t thn kinh (Viral nervous necrosis/ Viral encephalopathy and retinopathy)

Betanodavirus

song/ mú (Epinephelus spp.)

vưc/chm (Lates calcarifer)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/2011/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu83/2011/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực23/01/2012
Ngày công báo23/12/2011
Số công báoTừ số 645 đến số 646
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/2011/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 83/2011/TT-BNNPTNT Danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 83/2011/TT-BNNPTNT Danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu83/2011/TT-BNNPTNT
      Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
      Người kýCao Đức Phát
      Ngày ban hành09/12/2011
      Ngày hiệu lực23/01/2012
      Ngày công báo23/12/2011
      Số công báoTừ số 645 đến số 646
      Lĩnh vựcThể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2013
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 83/2011/TT-BNNPTNT Danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 83/2011/TT-BNNPTNT Danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch