Thông tư 39/2009/TT-BNNPTNT

Thông tư 39/2009/TT-BNNPTNT ban hành danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 39/2009/TT-BNNPTNT danh mục bệnh thủy sản công bố dịch đã được thay thế bởi Thông tư 83/2011/TT-BNNPTNT Danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch và được áp dụng kể từ ngày 23/01/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư 39/2009/TT-BNNPTNT danh mục bệnh thủy sản công bố dịch


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 39/2009/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC BỆNH THỦY SẢN PHẢI CÔNG BỐ DỊCH 

Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch”.

Danh mục này được bổ sung khi có các bệnh nguy hiểm khác mới xuất hiện và cần phải công bố dịch.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời sửa đổi, bổ sung.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Chi cục Thú y các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Cục Thú y;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

DANH MỤC

CÁC BỆNH THỦY SẢN PHẢI CÔNG BỐ DỊCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 39/2009/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên bệnh

Tác nhân gây bệnh

Loài cảm nhiễm

1

Bệnh đốm trắng (White spot disease)

White spot syndrome virus (WSSV)

Tôm sú (Penaeus monodon), Tôm chân trắng (Penaeus vannamei), Tôm thẻ rằn (P. semisulcatus), Tôm lớt (P. merguiensis), Tôm rảo (Metapenaeus ensis)

2

Hội chứng Taura (Taura syndrome)

Taura syndrome virus (TSV)

Tôm chân trắng (Penaeus vannamei)

3

Bệnh đầu vàng (Yellow head disease)

Yellowhead virus (YHV)

Tôm sú (Penaeus monodon), Tôm chân trắng (Penaeus vannamei), Tôm thẻ rằn (P. semisulcatus), Tôm lớt (P. merguiensis), Tôm rảo (Metapenaeus ensis)

4

Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép (Spring viraemia of carp)

Spring viraemia of carp virus - SVCV

Cá chép (Cyprinus carpio)

Cá chép koi (Cyprinus carpio koi)

Cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idellus)

Cá mè trắng (Hypophthalmichthys molixtric)

Cá mè hoa (Aristichthys nobilis)

Cá điếc (Carassius carassisus)

Cá vàng (Carassius auratus)

Cá nheo (Silurus glani)

5

Bệnh do KHV (Koi herpesvirus disease)

Koi Herpesvirus (KHV)

Cá chép (Cyprinus carpio)

Cá chép koi (Cyprinus carpio koi)

6

Bệnh hoại tử thần kinh (Viral nervous necrosis/Viral encephalopathy and retinopathy)

Betanodavirus

Cá song (Epinephelus spp.)

Cá vược (Lates calcarifer)

Cá giò (Rachycentron canadum)

Cá tráp (Sparus latus)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2009/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu39/2009/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2009
Ngày hiệu lực13/08/2009
Ngày công báo09/07/2009
Số công báoTừ số 331 đến số 332
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2009/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 39/2009/TT-BNNPTNT danh mục bệnh thủy sản công bố dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 39/2009/TT-BNNPTNT danh mục bệnh thủy sản công bố dịch
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu39/2009/TT-BNNPTNT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành29/06/2009
        Ngày hiệu lực13/08/2009
        Ngày công báo09/07/2009
        Số công báoTừ số 331 đến số 332
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 39/2009/TT-BNNPTNT danh mục bệnh thủy sản công bố dịch

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 39/2009/TT-BNNPTNT danh mục bệnh thủy sản công bố dịch