Thông tư 41/2012/TT-BTC

Thông tư 41/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thu phí hàng hải đối với tàu thủy có trọng tải lớn cập cảng Cái Mép - Thị Vải do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 41/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thu phí hàng hải tàu thủy có trọng tải đã được thay thế bởi Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định phí lệ phí hàng hải biểu mức thu phí lệ phí hàng hải và được áp dụng kể từ ngày 20/02/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 41/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thu phí hàng hải tàu thủy có trọng tải


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 09  tháng 3  năm 2012

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI TÀU THỦY CÓ TRỌNG TẢI LỚN CẬP CẢNG CÁI MÉP - THỊ VẢI

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2889/VPCP-QHQT ngày 05/5/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc cảng phí đối với các tàu container cập các Cảng Việt Nam;

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 499/BGTVT-TC ngày 20/01/2012 về việc tiếp tục áp dụng Thông tư số 164/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu một số loại phí hàng hải đối với tàu thủy có trọng tải lớn cập cảng Cái Mép - Thị Vải như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng cho tàu thuỷ chở hàng hóa hoạt động hàng hải quốc tế có trọng tải từ 50.000 GT trở lên cập cảng Cái Mép - Thị Vải.

Điều 2. Mức thu một số loại phí hàng hải:

Tàu thủy chở hàng hoá quy định tại Điều 1 Thông tư này phải nộp một số loại phí hàng hải theo mức thu quy định như sau:

1/ Phí trọng tải:

- Lượt vào:                    0,0192 USD/GT

- Lượt rời:                     0,0192 USD/GT

2/ Phí bảo đảm hàng hải:

- Lượt vào:                    0,06 USD/GT

- Lượt rời:                     0,06 USD/GT

3/ Phí hoa tiêu:

TT

Đối với cự ly dẫn tàu

Mức thu tương ứng (USD/GT-HL)

1

Đến 10 hải lý

0,0017

2

Đến 30 hải lý

0,0011

3

Trên 30 hải lý

0,00075

Mức thu tối thiểu cho một lượt dẫn tàu là 200 USD.

Điều 3. Các mức thu phí, lệ phí hàng hải, các nguyên tắc thu phí, lệ phí hàng hải và các quy định khác không quy định tại Thông tư này thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2012. Trong thời gian từ 01/01/2012 đến ngày 01/5/2012 thực hiện mức thu phí hàng hải theo quy định tại Thông tư số 164/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng TW;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các Vụ thuộc Bộ: PC, CST, HTQT, Ttra BTC;
- Lưu VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2012/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu41/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2012
Ngày hiệu lực01/05/2012
Ngày công báo26/03/2012
Số công báoTừ số 273 đến số 274
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2016
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2012/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 41/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thu phí hàng hải tàu thủy có trọng tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 41/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thu phí hàng hải tàu thủy có trọng tải
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu41/2012/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrần Văn Hiếu
       Ngày ban hành09/03/2012
       Ngày hiệu lực01/05/2012
       Ngày công báo26/03/2012
       Số công báoTừ số 273 đến số 274
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2016
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản gốc Thông tư 41/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thu phí hàng hải tàu thủy có trọng tải

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 41/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thu phí hàng hải tàu thủy có trọng tải