Thông tư 42/2010/TT-BCT

Thông tư 42/2010/TT-BCT về gia hạn việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với sản phẩm theo quy định tại Thông tư 22/2010/TT-BCT và 31/2010/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành

Thông tư 42/2010/TT-BCT gia hạn áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đã được thay thế bởi Quyết định 4385/QĐ-BCT năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư 42/2010/TT-BCT gia hạn áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 42/2010/TT-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG TƯ

GIA HẠN VIỆC ÁP DỤNG GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 22/2010/TT-BCT NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ THÔNG TƯ SỐ 31/2010/TT-BCT NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa;
Bộ trưởng Bộ Công Thương gia hạn việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép như sau:

Điều 1. Nội dung gia hạn

Gia hạn việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động được quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2010 và Thông tư số 31/2010/TT-BCT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng cục Hải quan;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục thuộc Bộ Công Thương;
- Vụ Pháp chế;
- Các Sở Công Thương;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, XNK (15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2010/TT-BCT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu42/2010/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2010
Ngày hiệu lực14/02/2011
Ngày công báo13/01/2011
Số công báoTừ số 51 đến số 52
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2010/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 42/2010/TT-BCT gia hạn áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 42/2010/TT-BCT gia hạn áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu42/2010/TT-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýNguyễn Thành Biên
        Ngày ban hành28/12/2010
        Ngày hiệu lực14/02/2011
        Ngày công báo13/01/2011
        Số công báoTừ số 51 đến số 52
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Thông tư 42/2010/TT-BCT gia hạn áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 42/2010/TT-BCT gia hạn áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động