Thông tư 54-LĐ/TL

Thông tư 54-LĐ/TL năm 1959 về việc tiền thưởng cuối năm do Bộ Lao Động ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 54-LĐ/TL tiền thưởng cuối năm


BỘ LAO ĐỘNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54-LĐ/TL

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 1959 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC TIỀN THƯỞNG CUỐI NĂM

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Các Bộ, các ngành quản lý sản xuất
- Các Ủy ban hành chính khu, thành phố và các tỉnh
- Các ông Giám đốc và Trưởng ty lao động

 

Về việc trích lập quỹ tiền thưởng cuối năm, căn cứ chỉ thị số 5334 ngày 21-11-1958 của Thủ tướng phủ, Bộ Lao động đã có ra thông tư số 30-TT-LĐ ngày 5-12-1958 hướng dẫn thi hành.

Bộ nhắc lại mục đích việc trích lập quỹ tiền thưởng cuối năm là để khuyến khích thực hiện chế độ kinh tế hạch toán, phát huy tinh thần tích cực và sáng tạo của xí nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống của công nhân viên chức các xí nghiệp

Vì vậy mà phải tiến hành tốt việc lập quỹ tiền thưởng cuối năm để gây tinh thần phấn khởi đẩy mạnh sản xuất thực hiện kế hoạch hạch toán.

Do đó mà phải chú ý phân phối số tiền trích thưởng theo đúng những tỷ lệ đã quy định, tránh xu hướng chia đều, bình quân cho cá nhân làm giảm tác dụng khuyến khích những người tích cực sản xuất.

Cần giải thích rõ việc Nhà nước quy định trích lập quỹ tiền tiền thưởng là để khuyến khích phát huy năng lực tiềm tàng của xí nghiệp và chú trong đến đời sống tập thể của xí nghiệp. Làm được tốt việc này, mỗi người đều được hưởng phần quyền lợi của mình.

Để giải quyết thỏa đáng việc thưởng cho những chiến sĩ thi đua, tổ xuất sắc, và cá nhân xuất sắc, chỉ thị của Thủ tướng phủ cũng đã quy định mức tiền thưởng tối đa, đồng thời  trong thông tư của Bộ cũng đã hướng dẫn tỷ lệ cá nhân xuất sắc được thưởng mà không thưởng cho những người chuyên cần như đã thi hành năm 1957.

Quy định này cũng là một mức hướng dẫn, các xí nghiệp cần đối chiếu thông tư của Tổng liên đoàn về tiêu chuẩn bầu chiến sĩ thi đua và cá nhân xuất sắc mà giải quyết thích đáng.

Bộ lưu ý không nên  mở rộng số cá nhân xuất sắc, nếu số tiền được thưởng ít, chia ra được ít, không có tác dụng khuyến khích.

Cũng có đôi xí nghiệp, số tiền được trích quỹ nhiều, cũng có thể thưởng nhiều người hơn. Nhưng cũng tránh gây một tình trạng suy bì giữa xí nghiệp này và xí nghiệp khác.

Vì vậy Bộ ra thông tư này để nói rõ thêm như sau:

Căn cứ tỷ lệ được trích lập quỹ tiền thưởng

Căn cứ mức được thưởng tối đa cho các chiến sĩ thi đua, tổ xuất sắc và cá nhân xuất sắc.

Căn cứ tiêu chuẩn bình bầu chiến sĩ và cá nhân xuất sắc.

Các xí nghiệp sẽ đề nghị lên Ủy ban tỷ lệ số cá nhân xuất sắc cho thích hợp với tình hình của xí nghiệp gây được tác dụng đoàn kết phân phối ở xí nghiệp, đồng thời tránh sự suy bì giữa xí nghiệp này xí nghiệp khác.

Ủy ban so sánh thành tích các xí nghiệp, mà quyết định tỷ lệ cá nhân xuất sắc, tránh:

1. Thưởng cho chiến sĩ quá ít, không gây được tác dụng khuyến khích những người có thành tích thi đua.

2. Thưởng quá nhiều cá nhân xuất sắc, mỗi người được một ít cũng không gây được sự hào hứng cho người được thưởng.

Đối với các xí nghiệp đã bình bầu chiến sĩ và lao động xuất sắc, nhưng diện bình bầu còn hẹp mà số tiền thưởng cho cá nhân lại còn thừa, công nhân còn có nhiều thắc mắc, không đảm bảo được đoàn kết, đẩy mạnh sản xuất thì ngoài số chiến sĩ và lao động xuất sắc, có thể nhận định và thưởng thêm cho một số công nhân, nhân viên có thành tích về từng mặt trong sản xuất. Thí dụ: trường hợp không đảm bảo đủ tiêu chuẩn chiến sĩ hoặc lao động xuất sắc, những tiến bộ tích cực trong sản xuất, vượt mức năng suất cá nhân hoặc cố gắng đảm bảo chất lượng sản phẩm hay chất lượng công tác được tốt. Mức thường đối với những người này sẽ thấp hơn mức thường đối với lao động xuất sắc.

Tổng số lao động xuất sắc và những người được thưởng thêm ở các xí nghiệp nói trên có thể chiếm độ trên dưới 60% một ít (bằng tỷ lệ đã quy định trong năm 1957).

Các Ủy ban hành chính địa phương sẽ giải quyết các đề nghị của xí nghiệp trong vấn đề thưởng thêm cho một số người (về mức, diện)

Đối với những xí nghiệp không còn thừa tiền thưởng và những xí nghiệp đã tiến hành khen thưởng rồi mà bảo đảm được đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh sản xuất, thì không đặt vấn đề xét thưởng thêm nữa.

Bộ Lao động đề nghị các Bộ căn cứ thông tư này, hướng dẫn cho các ngành thi hành cho thống.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
Nguyễn Văn Tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54-LĐ/TL

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu54-LĐ/TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 54-LĐ/TL tiền thưởng cuối năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 54-LĐ/TL tiền thưởng cuối năm
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu54-LĐ/TL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động
        Người kýNguyễn Văn Tạo
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 5
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 54-LĐ/TL tiền thưởng cuối năm

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 54-LĐ/TL tiền thưởng cuối năm