Thông tư 55/1999/TT-BTC

Thông tư 55/1999/TT-BTC sửa đổi Thông tư 85/1998/TT-BTC hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 55/1999/TT-BTC quy chế quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam để sửa đổi TT 85/1998/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 49/2003/TT-BTC hướng dẫn quy chế quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2003.

Nội dung toàn văn Thông tư 55/1999/TT-BTC quy chế quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam để sửa đổi TT 85/1998/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 55/1999/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 85/1998/TT-BTC NGÀY 25/6/1998 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 20/1998/QĐ-TTg ngày 26/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Căn cứ ý kiến của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Văn bản số 558/KSVTTPL ngày 29/3/1999).
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Điểm 4, mục I, phần III của Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam như sau:

1/ Điểm 4, mục I, phần III của Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam như sau:

"Trường hợp các đơn vị sử dụng lao động chậm nộp bảo hiểm xã hội từ 30 ngày trở lên so với kỳ hạn phải nộp, thì ngoài việc phải nộp phạt theo quy định tại điểm 8, Điều 11 trong Nghị định số 38/CP ngày 25/6/1996 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động, còn phải nộp số tiền chậm nộp theo mức lãi suất tiền vay quá hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt nam quy định tại thời điểm truy nộp. Đồng thời Bảo hiểm Xã hội các cấp được quyền yêu cầu Kho bạc, Ngân hàng trích tiền từ tài khoản của đơn vị sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội và tiền phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội (nếu có), mà không cần có sự chấp nhận thanh toán của đơn vị sử dụng lao động.

Những đơn vị sử dụng lao động cố tình vi phạm thời hạn nộp bảo hiểm xã hội thì cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp có quyền từ chối việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội đối với tất cả những người lao động của đơn vị sử dụng lao động đó; đồng thời lập hồ sơ chuyển sang cơ quan pháp luật để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với chủ sử dụng lao động".

2/ Nay bãi bỏ toàn bộ các quy định tại Điểm 4, mục I, phần III của Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính nêu trên.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định khác tại Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính không thay đổi.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/1999/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu55/1999/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/1999
Ngày hiệu lực11/05/1999
Ngày công báo08/07/1999
Số công báoSố 25
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2003
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/1999/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 55/1999/TT-BTC quy chế quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam để sửa đổi TT 85/1998/TT-BTC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 55/1999/TT-BTC quy chế quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam để sửa đổi TT 85/1998/TT-BTC
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu55/1999/TT-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
      Ngày ban hành11/05/1999
      Ngày hiệu lực11/05/1999
      Ngày công báo08/07/1999
      Số công báoSố 25
      Lĩnh vựcBảo hiểm
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2003
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 55/1999/TT-BTC quy chế quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam để sửa đổi TT 85/1998/TT-BTC

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 55/1999/TT-BTC quy chế quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam để sửa đổi TT 85/1998/TT-BTC