Thông tư 60/2013/TT-BGTVT

Thông tư 60/2013/TT-BGTVT sửa đổi Điều 7 Thông tư 56/2012/TT-BGTGT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 60/2013/TT-BGTVT sửa đổi quy định kiểm định an toàn kỹ thuật BVMT phương tiện giao thông đã được thay thế bởi Thông tư 70/2015/TT-BGTVT an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 60/2013/TT-BGTVT sửa đổi quy định kiểm định an toàn kỹ thuật BVMT phương tiện giao thông


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2013/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI ĐIỀU 7 CỦA THÔNG TƯ SỐ 56/2012/TT-BGTVT NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi Điều 7 của Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ:

Điều 1. Sửa đổi Điều 7 của Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như sau:

"Điều 7. Đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định

Việc kiểm định lần đầu để lập Hồ sơ phương tiện và kiểm định các lần tiếp theo (kể cả có bổ sung, sửa đổi Hồ sơ phương tiện) đối với xe cơ giới được thực hiện tại các Đơn vị đăng kiểm."

Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ TP);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ TP);
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Trang Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo GTVT, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, KHCN

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2013/TT-BGTVT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu60/2013/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2013
Ngày hiệu lực01/03/2014
Ngày công báo27/01/2014
Số công báoTừ số 149 đến số 150
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2013/TT-BGTVT

Lược đồ Thông tư 60/2013/TT-BGTVT sửa đổi quy định kiểm định an toàn kỹ thuật BVMT phương tiện giao thông


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 60/2013/TT-BGTVT sửa đổi quy định kiểm định an toàn kỹ thuật BVMT phương tiện giao thông
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu60/2013/TT-BGTVT
      Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
      Người kýĐinh La Thăng
      Ngày ban hành30/12/2013
      Ngày hiệu lực01/03/2014
      Ngày công báo27/01/2014
      Số công báoTừ số 149 đến số 150
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2016
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 60/2013/TT-BGTVT sửa đổi quy định kiểm định an toàn kỹ thuật BVMT phương tiện giao thông

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 60/2013/TT-BGTVT sửa đổi quy định kiểm định an toàn kỹ thuật BVMT phương tiện giao thông