Thông tư 67/2009/TT-BNNPTNT

Thông tư 67/2009/TT-BNNPTNT ban hành danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 67/2009/TT-BNNPTNT danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp nuôi trồng thuỷ sản đã được thay thế bởi Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý giống thủy sản thức ăn thủy sản và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 67/2009/TT-BNNPTNT danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp nuôi trồng thuỷ sản


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 67/2009/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG THỨC ĂN HỖN HỢP DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Thuỷ sản năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 15/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/3/1996 về việc Quản lý thức ăn chăn nuôi;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam” bao gồm:

1. Sản phẩm sản xuất trong nước (1949 sản phẩm);

2. Sản phẩm nhập khẩu (263 sản phẩm).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nuôi trông thuỷ sản, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng thức ăn dùng trong nuôi trồng thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng CP (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Bộ Công Thương, Tài chính;
- UBND các tỉnh/ thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp
(để kiểm tra văn bản);
- Tổng cục Hải quan;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Lưu: VT Bộ, Cục NTTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2009/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu67/2009/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2009
Ngày hiệu lực07/12/2009
Ngày công báo11/11/2009
Số công báoTừ số 515 đến số 516
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2009/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 67/2009/TT-BNNPTNT danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp nuôi trồng thuỷ sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 67/2009/TT-BNNPTNT danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp nuôi trồng thuỷ sản
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu67/2009/TT-BNNPTNT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýVũ Văn Tám
       Ngày ban hành23/10/2009
       Ngày hiệu lực07/12/2009
       Ngày công báo11/11/2009
       Số công báoTừ số 515 đến số 516
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 67/2009/TT-BNNPTNT danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp nuôi trồng thuỷ sản

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 67/2009/TT-BNNPTNT danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp nuôi trồng thuỷ sản