Thông tư 70/1998/TT-BTC

Thông tư 70/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 56-TC/NSNN-1997 hướng dẫn Quyết định 100/QĐ/TW-1995 về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 70/1998/TT-BTC kinh phí hoạt động Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện sửa đổi Thông tư 56-TC/NSNN hướng dẫn Quyết định 100/QĐ/TW đã được thay thế bởi Thông tư 79/2005/TT-BTC hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 14/10/2005.

Nội dung toàn văn Thông tư 70/1998/TT-BTC kinh phí hoạt động Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện sửa đổi Thông tư 56-TC/NSNN hướng dẫn Quyết định 100/QĐ/TW


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56-TC/NSNN hướng dẫn Quyết định 100/QĐ/TW">70/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 56-TC/NSNN hướng dẫn Quyết định 100/QĐ/TW">70/1998/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 56 TC/NSNN NGÀY 21/8/1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 100 QĐ/TW NGÀY 3/6/1995 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG VỀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN

Sau một thời gian thực hiện Thông tư số 56 TC/NSNN ngày 21/8/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100 QĐ/TW ngày 3/6/1995 của Ban Bí thư Trung ương về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; theo đề nghị của các cấp uỷ Đảng và Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương; nhằm đáp ứng yêu cầu của Đảng về tổ chức bồi dưỡng chính trị cho cán bộ cấp cơ sở, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điểm sau đây:

1. Mức chi trả thù lao cho giảng viên, báo cáo viên kiêm chức được nâng từ 30.000 đồng/buổi và 60.000 đồng/ngày lên 50.000 đồng/buổi và 100.000 đồng/ngày.

2. Mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên từ 5.000 đồng - 10.000 đồng/ngày, không phân biệt cự ly. Mức hỗ trợ cụ thể do địa phương quy định phù hợp với điều kiện của địa phương.

3. Nguồn chi trả thù lao giảng viên, báo cáo viên kiêm chức và mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên tăng thêm trong năm 1998, các trung tâm bồi dưỡng chính trị sắp xếp trong phạm vi ngân sách đã được giao từ đầu năm. Từ năm 1999 trở đi, Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổng hợp vào dự toán trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định chung.

4. Các quy định khác vẫn được thực hiện theo Thông tư số 56 TC/NSNN ngày 21/8/1997 của Bộ Tài chính.

5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/1998/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 70/1998/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/05/1998
Ngày hiệu lực 05/06/1998
Ngày công báo 20/08/1998
Số công báo Số 23
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/10/2005
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/1998/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 70/1998/TT-BTC kinh phí hoạt động Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện sửa đổi Thông tư 56-TC/NSNN hướng dẫn Quyết định 100/QĐ/TW


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 70/1998/TT-BTC kinh phí hoạt động Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện sửa đổi Thông tư 56-TC/NSNN hướng dẫn Quyết định 100/QĐ/TW
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 70/1998/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành 21/05/1998
Ngày hiệu lực 05/06/1998
Ngày công báo 20/08/1998
Số công báo Số 23
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/10/2005
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 70/1998/TT-BTC kinh phí hoạt động Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện sửa đổi Thông tư 56-TC/NSNN hướng dẫn Quyết định 100/QĐ/TW

Lịch sử hiệu lực Thông tư 70/1998/TT-BTC kinh phí hoạt động Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện sửa đổi Thông tư 56-TC/NSNN hướng dẫn Quyết định 100/QĐ/TW