Thông tư 78/2010/TT-BTC

Thông tư 78/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 78/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đã được thay thế bởi Thông tư 167/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng khoáng sả và được áp dụng kể từ ngày 11/12/2010.

Nội dung toàn văn Thông tư 78/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 78/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2614 TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị quyết số 830/2009/UBTV12 ngày 17/10/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 và Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/02/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng khoáng sản thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu như sau:

Điều 1. Mức thuế suất thuế xuất khẩu

Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản thuộc nhóm 2614 quy định tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế xuất khẩu mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (Pxnk).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

DANH MỤC

MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2010/TT-BTC ngày 20/5/2010 của Bộ Tài chính)

Thuộc các nhóm, phân nhóm

Mô tả hàng hóa

Thuế suất thuế xuất khẩu (%)

 

Quặng titan và tinh quặng titan

 

2614

00

10

 

- Quặng inmenite và tinh quặng inmenite:

 

2614

00

10

10

- - Inmenit hoàn nguyên (TiO2 ≥ 56% và FeO ≤ 11%)

15

2614

00

10

20

- - Xỉ titan (TiO2 ≥ 85%) 

15

2614

00

10

30

- Rutile nhân tạo và rutile tổng hợp (TiO2 ≥ 83%)

15

2614

00

10

90

- - Loại khác

20

2614

00

90

00

- Loại khác

20

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2010/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu78/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2010
Ngày hiệu lực04/07/2010
Ngày công báo08/06/2010
Số công báoTừ số 263 đến số 264
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/12/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2010/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 78/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 78/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu78/2010/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
       Ngày ban hành20/05/2010
       Ngày hiệu lực04/07/2010
       Ngày công báo08/06/2010
       Số công báoTừ số 263 đến số 264
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/12/2010
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 78/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 78/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu