Thông tư 8-NT

Thông tư 8-NT-1986 hướng dẫn việc sử dụng phù hiệu và thẻ kiểm soát thị trường của các đội quản lý thị trường do Bộ Nội thương ban hành

Thông tư 8-NT hướng dẫn sử dụng phù hiệu thẻ kiểm soát thị trường đội quản lý thị trường đã được thay thế bởi Quyết định 103/QLTT-TW bản quy định về số hiệu và thẻ kiểm tra thị trường của cán bộ quản lý thị trường và được áp dụng kể từ ngày 13/11/1991.

Nội dung toàn văn Thông tư 8-NT hướng dẫn sử dụng phù hiệu thẻ kiểm soát thị trường đội quản lý thị trường


BỘ NỘI THƯƠNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8-NT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 1986

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ NỘI THƯƠNG SỐ 8-NT NGÀY 17-7-1986 HƯỚNG DẪN VIỆC SỬ DỤNG PHÙ HIỆU VÀ THẺ KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Tiếp theo Thông tư số 24-NT ngày 21-12-1985 của Bộ Nội thương hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 249-HĐBT ngày 2-10-1985 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức và quản lý các đội quản lý thị trường, nay Bộ Nội thương hướng dẫn lại điểm 3, mục B, phần III trong Thông tư nói trên về việc quy định mẫu phù hiệu, thẻ kiểm soát thị trường và chế độ quản lý sử dụng thống nhất phù hiệu, thẻ kiểm soát này trong lực lượng quản lý thị trường cả nước như sau:

I. VỀ MẪU PHÙ HIỆU VÀ THẺ KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG.

Tất cả cán bộ, nhân viên các đội quản lý thị trường khi làm nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát thị trường phải sử dụng phù hiệu và thẻ kiểm soát thị trường theo mẫu quy định sau đây:

1. Phù hiệu quản lý thị trường:

Phù hiệu quản lý thị trường hình chữ nhật kích thước 30 x 60 mm, làm bằng giấy bìa cứng (bọc giấy PE trong suốt) hoặc băng kim loại nền màu đỏ. Xung quanh có một đường viền song song với các cạnh của phù hiệu. Giữa phù hiệu có một vạch theo chiều dài chia phù hiệu thành hai phần: phần trên và phần dưới theo tỷ lệ 2:1. Phần trên phù hiệu là hai hàng chữ: quản lý thị trường và tên tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương. Phần dưới phù hiệu là một hàng số hiệu gồm có: bên trái là tên đội (tên tỉnh, thành phố, đặc khu hoặc tên quận, huyện, thị xã trực tiếp quản lý đội); bên phải là số hiệu. Số hiệu gồm 4 con số (chữ số ả rập), nếu không đủ 4 con số thì có các số không ở phía trước cho đủ 4 con số. Giữa tên đội và số phù hiệu có một gạch nối.

Các chữ số, đường viền, vạch ngang trên phù hiệu là màu vàng.

2. Thẻ kiểm soát thị trường:

Thẻ kiểm soát thị trường bằng giấy bìa cứng, gập đôi có kích thước 85 x 115 mm, có 4 mặt, nền vàng (hoặc trắng) chữ đen. Xung quanh các cạnh của từng mặt (1, 2 và 3) có một đường viền nhỏ. ở mặt thứ nhất có 2 đường viền: đường viền đậm phía ngoài, đường viền nhỏ phía trong. Các mặt của thẻ có nội dung như sau:

a) Mặt bìa:

- Quốc hiệu.

- Tên ban cải tạo và quản lý thị trường tỉnh, thành phố, đặc khu.

- Tên thẻ kiểm soát thị trường.

- Số thẻ được cấp.

b) Mặt thứ hai:

- Ảnh của cán bộ, nhân viên quản lý thị trường được cấp thẻ có dấu giáp lai của cơ quan cấp.

- Quốc hiệu.

- Tên ban cải tạo và quản lý thị trường tỉnh, thành phố, đặc khu.

- Chứng nhận.

- Họ và tên cán bộ, nhân viên được cấp thẻ.

- Ngày, tháng, năm sinh.

- Chức vụ của người được cấp: Đội trưởng, đội phó, tổ trưởng hoặc nhân viên của đội.

- Tên ban cải tạo và quản lý thị trường trực tiếp tổ chức quản lý.

- Số phù hiệu quản lý thị trường được đeo.

- Nhiệm vụ và địa bàn được phân công kiểm tra, kiểm soát.

- Ngày, tháng, năm chữ ký của thủ trưởng và con dấu của ban cải tạo và quản lý thị trường tỉnh, thành phố, đặc khu cấp.

- Chữ ký của người được cấp thẻ.

c) Mặt thứ 3: gồm các quy định tóm tắt những điều được quyền và những điều nghiêm cấm:

+ Được quyền:

- Yêu cầu các tổ chức và cá nhân vận chuyển hàng hoá, kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ xuất trình các giấy tờ cần thiết để kiểm tra.

- Cùng với lực lượng công an, thuế vụ, hải quan kiểm tra nơi bán hàng, nơi cất giữ hàng, nơ sản xuất hàng, phương tiện vận tải hàng nếu có dấu hiệu phạm pháp.

- Đối với những vụ vi phạm được nhắc nhở, giáo dục; lập biên bản; buộc đương sự đình chỉ hành vi phạm pháp; tạm giữ tang vật phạm pháp và sử phạt tiền những vụ kinh doanh trái phép trong phạm vi quyền hạn được phép.

- Dùng các biện pháp cưỡng chế thích hợp nếu kẻ phạm pháp kháng cự hoặc hành hung như pháp luật quy định.

+ Nghiêm cấm:

- Tuỳ tiện kiểm soát, thu giữ hàng hoá và xử lý phạt trái pháp luật.

- Bao che người phạm pháp, yêu sách, gây phiền hà cho nhân dân, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền phạt và tang vật tạm giữ chờ xử lý.

d) Mặt thứ 4: Để trống.

II. VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÙ HIỆU VÀ THẺ KIỂM SOÁT THI TRƯỜNG.

1. Việc in và cấp phát:

Ban cải tạo và quản lý thị trường các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm in và làm các thủ tục và cấp phát phù hiệu và thẻ kiểm soát thị trường theo mẫu quy định thống nhất trên đây cho cán bộ nhân viên các đội quản lý thị trường ở địa phương và chịu trách nhiệm quản lý việc sử dụng, thu hồi phù hiệu, thẻ kiểm soát này.

Phù hiệu và thẻ kiểm soát thị trường chỉ cấp phát cho những cán bộ nhân viên thuộc biên chế các đội quản lý thị trường làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn cán bộ như đã quy định trong Thông tư số 24 -NT ngày 21 -12 -1985 của Bộ Nội thương.

Việc cấp phát cần bảo đảm trang trọng, gắn với việc giao nhiệm vụ để người được cấp phát thấy được vinh dự và trách nhiệm của mình được Nhà nước giao cho.

2. Về việc sử dụng:

Trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường cán bộ, nhân viên đội quản lý thị trường phải đeo phù hiệu trên nắp túi áo ngực bên trái; mang theo thẻ kiểm soát thị trường để xuất trình với đối tượng trước khi tiến hành kiểm tra, kiểm soát; phải sử dụng phù hiệu và thẻ kiểm soát theo đúng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan trong việc sử dụng hoặc làm hư hỏng, mất mát phù hiệu và thẻ được cấp.

Nếu bị mất, đương sự phải báo cáo ngay với cơ quan chủ quản và phải thông báo kịp thời số thẻ, phù hiệu bị mất cho các cơ quan có liên quan biết để tránh việc lợi dụng phù hiệu, thẻ kiểm soát vào mục đích khác.

3. Việc thu hồi:

Những cán bộ, nhân viên đội quản lý thị trường nếu không được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường nữa thì phải nộp đầy đủ phù hiệu và thẻ kiểm soát được cấp cho cơ quan cấp.

Những trường hợp vị phạm các quy định về việc quản lý sử dụng, thu hồi phù hiệu và thẻ kiểm soát thị trường, thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật về hành chính hoặc truy tố theo luật hình sự.

III. VỀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN.

Căn cứ các quy định trong Thông tư này, ban cải tạo và quản lý thị trường các tỉnh, thành phố, đặc khu có kế hoạch tổ chức việc in và cấp phát phù hiệu, thẻ kiểm soát cho các đội quản lý thị trường địa phương để làm nhiệm vụ.

Khi các đội quản lý thị trường của địa phương sử dụng phù hiệu và thẻ kiểm soát để làm nhiệm vụ thì cần thông báo rộng rãi việc sử dụng này trong địa phương để mọi người biết và có sự giám sát, góp ý đối với việc kiểm tra, kiểm soát của cán bộ, nhân viên các đội quản lý thị trường theo đúng pháp luật quy định.

 

Vũ Trọng Nam

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8-NT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu8-NT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/1986
Ngày hiệu lực01/08/1986
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/1991
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8-NT

Lược đồ Thông tư 8-NT hướng dẫn sử dụng phù hiệu thẻ kiểm soát thị trường đội quản lý thị trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 8-NT hướng dẫn sử dụng phù hiệu thẻ kiểm soát thị trường đội quản lý thị trường
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu8-NT
        Cơ quan ban hànhBộ Nội thương
        Người kýVũ Trọng Nam
        Ngày ban hành17/07/1986
        Ngày hiệu lực01/08/1986
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/1991
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư 8-NT hướng dẫn sử dụng phù hiệu thẻ kiểm soát thị trường đội quản lý thị trường

             Lịch sử hiệu lực Thông tư 8-NT hướng dẫn sử dụng phù hiệu thẻ kiểm soát thị trường đội quản lý thị trường