Thông tư 81/1997/TT/BTC

Thông tư 81/1997/TT/BTC bổ sung Thông tư 75-TC/TCT-1997 về tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam làm cơ sở xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 81/1997/TT/BTC tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam cơ sở xác định giá tính thuế hàng hoá xuất nhập khẩu bổ sung Thông tư 75-TC/TCT đã được thay thế bởi Thông tư 172/1998/TT-BTC Luật thuế xuất nhập khẩu hướng dẫn Nghị định 54/CP 94/1998/NĐ-CP và được áp dụng kể từ ngày 01/01/1999.

Nội dung toàn văn Thông tư 81/1997/TT/BTC tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam cơ sở xác định giá tính thuế hàng hoá xuất nhập khẩu bổ sung Thông tư 75-TC/TCT


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75-TC/TCT">81/1997/TT/BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 75-TC/TCT">81/1997/TT/BTC NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 75 TC/TCT NGÀY 30/10/1997 VỀ TỶ GIÁ QUI ĐỔI NGOẠI TỆ RA ĐỒNG VIỆT NAM LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế hiện hành;
Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Sau khi trao đổi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75 TC/TCT ngày 30/10/1997 hướng dẫn tỷ giá qui đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam để nộp thuế và các khoản thu Ngân sách Nhà nước. Nay Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung thêm như sau:

1. Tỷ giá qui đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam để nộp thuế và các khoản thu Ngân sách Nhà nước theo tỷ giá mua bán thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố (được đăng trên báo Nhân dân hàng ngày) tại thời điểm nộp Ngân sách được áp dụng cho các khoản thuế và thu NSNN phát sinh trong nội địa.

2. Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Tỷ giá làm cơ sở để xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là tỷ giá mua bán thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố được đăng trên báo Nhân dân hàng ngày. Tỷ giá thông báo trên Báo Nhân dân ra ngày nào được áp dụng tính thuế cho các tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan thuế của ngày hôm đó.

3. Trường hợp vào các ngày không phát hành Báo Nhân dân hàng ngày (hoặc có phát hành nhưng không công bố tỷ giá) thì giá tính thuế của ngày hôm đó được áp dụng theo tỷ giá công bố của ngày trước đó.

Thông tư này có hiệu lực thi hành cùng với ngày thi hành Thông tư số 75 TC/TCT ngày 30/10/1997 của Bộ Tài chính.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/1997/TT/BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 81/1997/TT/BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/11/1997
Ngày hiệu lực 14/11/1997
Ngày công báo 10/01/1998
Số công báo Số 1
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/08/2000
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/1997/TT/BTC

Lược đồ Thông tư 81/1997/TT/BTC tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam cơ sở xác định giá tính thuế hàng hoá xuất nhập khẩu bổ sung Thông tư 75-TC/TCT


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 81/1997/TT/BTC tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam cơ sở xác định giá tính thuế hàng hoá xuất nhập khẩu bổ sung Thông tư 75-TC/TCT
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 81/1997/TT/BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành 08/11/1997
Ngày hiệu lực 14/11/1997
Ngày công báo 10/01/1998
Số công báo Số 1
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/08/2000
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 81/1997/TT/BTC tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam cơ sở xác định giá tính thuế hàng hoá xuất nhập khẩu bổ sung Thông tư 75-TC/TCT

Lịch sử hiệu lực Thông tư 81/1997/TT/BTC tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam cơ sở xác định giá tính thuế hàng hoá xuất nhập khẩu bổ sung Thông tư 75-TC/TCT