Quyết định 113/2000/QĐ-BTC

Quyết định 113/2000/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 113/2000/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật bị bãi bỏ


BỘ TÀI CHÍNH

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 113/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 178 - CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 đã hết hiệu lực pháp luật gồm 111 văn bản (Có danh mục kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Toà án NDTC,
- Viện kiểm sát NDTC,
- Các cơ quan đoàn thể TW,
- Sở TC-VG, Cục thuế, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Công báo,
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ,
- Lưu VP,CSTC
.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 Nguyễn Sinh Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/2000/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu113/2000/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2000
Ngày hiệu lực02/08/2000
Ngày công báo22/09/2000
Số công báoSố 35
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/2000/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 113/2000/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật bị bãi bỏ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 113/2000/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật bị bãi bỏ
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu113/2000/QĐ-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýNguyễn Sinh Hùng
      Ngày ban hành18/07/2000
      Ngày hiệu lực02/08/2000
      Ngày công báo22/09/2000
      Số công báoSố 35
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật16 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 113/2000/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật bị bãi bỏ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 113/2000/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật bị bãi bỏ