Thông tư 85/2005/TT-BNN

Thông tư 85/2005/TT-BNN về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 85/2005/TT-BNN kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm sản phẩm gia cầm đã được thay thế bởi Thông tư 10/2017/TT-BNNPTNT Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 17/07/2017.

Nội dung toàn văn Thông tư 85/2005/TT-BNN kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm sản phẩm gia cầm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 85/2005/TT-BNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2005 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC KIỂM DỊCH VẬN CHUYỂN, GIẾT MỔ,BUÔN BÁN GIA CẦM VÀ SẢN PHẨM GIA CẦM

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tạm thời về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm như sau:

I. KIỂM DỊCH VẬN CHUYỂN GIA CẦM, TRỨNG GIA CẦM:

Gia cầm, trứng gia cầm được kiểm dịch để vận chuyển theo các điều kiện sau:

1. Đối với gia cầm:

1.1. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm liên tỉnh, thành phố:

a) Các tỉnh không có dịch trong năm 2005.

b) Các tỉnh có dịch trong năm 2005 nhưng đã công bố hết dịch (sau 21 ngày).

c) Các tỉnh có dịch xẩy ra nhưng chưa qua 21 ngày không có dịch:

- Được kiểm dịch vận chuyển gia cầm ở các trang trại chăn nuôi tập trung đã tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm 2 mũi và chưa có dịch cúm gia cầm xẩy ra.

- Được kiểm dịch vận chuyển gia cầm ở các trang trại chăn nuôi không tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm hoặc không thuộc diện tiêm phòng, nhưng có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút H5 và chưa có dịch cúm gia cầm xẩy ra.

1.2. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm trong phạm vi tỉnh, thành phố:

Các gia trại, các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ trong phạm vi tỉnh, thành phố có dịch nhưng chưa qua 21 ngày nhưng nằm trong vùng không có dịch gia cầm và đã được tiêm phòng vắc xin 2 mũi thì được phép kiểm dịch vận chuyển để tiêu thụ trong phạm vi tỉnh, huyện sở tại.

1.3. Đối với gia cầm đã được tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm, phải đảm bảo thời gian sau tiêm phòng ít nhất 14 ngày;

1.4. Phương tiện vận chuyển gia cầm phải có biển báo “xe vận chuyển gia cầm đã kiểm dịch” và phải đi theo lộ trình đến cơ sở giết mổ gia cầm.

2. Đối với trứng gia cầm:

Chỉ được kiểm dịch và cho phép vận chuyển trứng gia cầm có nguồn gốc từ gia cầm đủ các điều kiện quy định tại điểm 1, mục I của Thông tư này.

Đối với trứng gia cầm phải được khử trùng tiêu độc trước khi vận chuyển (bằng phương pháp xông hỗn hợp formol và thuốc tím).

II. VẬN CHUYỂN GIA CẦM:

1. Được phép vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm đã được kiểm dịch thú y.

2. Được phép vận chuyển gia cầm sống tới cơ sở giết mổ theo lộ trình đã được quy định của Chi cục Thú y.

3. Được phép vận chuyển gia cầm đã được giết mổ và sản phẩm gia cầm đã được kiểm dịch vào nội thành, nội thị.

III. GIẾT MỔ GIA CẦM:

Việc giết mổ gia cầm cần được thực hiện theo Điều 13 và Điều 14 Chương V của Quyết định số 3065/QĐ-BNN-NN ngày 07/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

IV. BUÔN BÁN VÀ TIÊU THỤ GIA CẦM, SẢN PHẨM GIA CẦM:

1. Được buôn bán thịt gia cầm và trứng gia cầm đã qua kiểm dịch thú y ở những địa điểm do Uỷ ban nhân dân các cấp có thẩm quyền quy định.

2. Điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ, sơ chế, bao gói, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm:

Cơ sở giết mổ gia cầm, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm phải đủ các điều kiện vệ sinh thú y quy định tại Điều 14 Chương V và Điều 16 Chương VI về điều kiện chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm (ban hành kèm theo Quyết định số 3065/QĐ-BNNNN ngày 07/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc và tổ chức hướng dẫn cho các đơn vị liên quan trong tỉnh, thành phố thực hiện Thông tư này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/2005/TT-BNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu85/2005/TT-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2005
Ngày hiệu lực31/01/2006
Ngày công báo16/01/2006
Số công báoTừ số 23 đến số 24
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/2005/TT-BNN

Lược đồ Thông tư 85/2005/TT-BNN kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm sản phẩm gia cầm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 85/2005/TT-BNN kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm sản phẩm gia cầm
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu85/2005/TT-BNN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýBùi Bá Bổng
       Ngày ban hành23/12/2005
       Ngày hiệu lực31/01/2006
       Ngày công báo16/01/2006
       Số công báoTừ số 23 đến số 24
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 85/2005/TT-BNN kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm sản phẩm gia cầm

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 85/2005/TT-BNN kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm sản phẩm gia cầm