Thông tư 92/1997/TT-BTC

Thông tư 92/1997/TT-BTC sửa đổi Thông tư 73-TC/TCT-1997 hướng dẫn về chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 92/1997/TT-BTC chế độ hoá đơn chứng từ hàng hoá lưu thông thị trường sửa đổi Thông tư 73-TC/TCT đã được thay thế bởi Quyết định 21/1999/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật bị bãi bỏ và được áp dụng kể từ ngày 16/10/1999.

Nội dung toàn văn Thông tư 92/1997/TT-BTC chế độ hoá đơn chứng từ hàng hoá lưu thông thị trường sửa đổi Thông tư 73-TC/TCT


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73-TC/TCT">92/1997/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 92/1997/TT/BTC NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 73 TC/TCT NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 73 TC/TCT ngày 20/10/1997 hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường, để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm như sau:

1/ Sửa lại điểm 3 phần I như sau:

Các hoá đơn, chứng từ quy định trong Thông tư này bao gồm: Hoá đơn bán hàng, hoá đơn kiêm phiếu xuất kho, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, các biên lai thu thuế, biên lai thu tiền, vé, tem phải là bản chính do Bộ Tài chính thống nhất phát hành hoặc được Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) chấp thuận cho doanh nghiệp được phát hành. Các chứng từ khác như hợp đồng kinh tế (bao gồm cả hợp đồng mua bán, hợp đồng sản xuất gia công, hợp đồng trao đổi hàng hoá...), lệnh xuất kho, lệnh điều động... nếu là bản sao hoặc photocopy thì phải có xác nhận sao y bản chính của chính doanh nghiệp.

2/ Bãi bỏ toàn bộ điểm 8 mục A phần II.

3/ Bãi bỏ đoạn: "Người nông dân, ngư dân đem nông sản, lâm sản, thuỷ sản với số lượng lớn do mình trực tiếp sản xuất, khai thác ra khỏi địa phương sản xuất nếu không có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã bị xử lý thu thuế doanh thu, thuế lợi tức khâu lưu thông "quy định tại điểm 1 mục A phần III.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/1997/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 92/1997/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/12/1997
Ngày hiệu lực 25/12/1997
Ngày công báo 20/02/1998
Số công báo Số 5
Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 31/10/2003
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/1997/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 92/1997/TT-BTC chế độ hoá đơn chứng từ hàng hoá lưu thông thị trường sửa đổi Thông tư 73-TC/TCT


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 92/1997/TT-BTC chế độ hoá đơn chứng từ hàng hoá lưu thông thị trường sửa đổi Thông tư 73-TC/TCT
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 92/1997/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành 25/12/1997
Ngày hiệu lực 25/12/1997
Ngày công báo 20/02/1998
Số công báo Số 5
Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 31/10/2003
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 92/1997/TT-BTC chế độ hoá đơn chứng từ hàng hoá lưu thông thị trường sửa đổi Thông tư 73-TC/TCT

Lịch sử hiệu lực Thông tư 92/1997/TT-BTC chế độ hoá đơn chứng từ hàng hoá lưu thông thị trường sửa đổi Thông tư 73-TC/TCT