Thông tư liên tịch 08/TTLB

Thông tư liên bộ 08/TTLB năm 1992 hướng dẫn về công tác xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm tại các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995 do Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Thông tư liên bộ 08/TTLB công tác xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT công tác dạy giáo dục phục hồi hành vi nhân cách cho người nghiện ma túy bán dâm sau cai nghiện và được áp dụng kể từ ngày 20/02/2006.

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 08/TTLB công tác xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/TTLB

Hà Nội , ngày 22 tháng 4 năm 1996

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 08/TTLB NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC XOÁ MÙ CHỮ (SAU XOÁ CHỮ) CHO NGƯỜI NGHIỆNMA TUÝ, NGƯỜI MẠI DÂM TẠI CÁC CƠ SỞ CHỮA BỆNH(THEO PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠMHÀNH CHÍNH NGÀY 6/7/1995)

 Căn cứ Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế về Cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995;
 Căn cứ Chỉ thị 01/HĐBT ngày 02 tháng 01 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ về công tác xoá nạn mù chữ.
Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm tại các Cơ sở chữa bệnh (theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995 do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

Người nghiện ma tuý, người mại dâm đang chấp hành quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tại các Cơ sở chữa bệnh do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý theo Điều 24 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Hàng năm các cơ sở chữa bệnh lập kế hoạch về xoá nạn mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm, gửi Sở Lao động - Thương binh và xã hội để tổng hợp lập kế hoạch gửi Sở Giáo dục và Đào tạo xét trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (Cục phòng, chống tệ nạn xã hội).

Ngành Giáo dục và Đào tạo hàng năm khi lập kế hoạch xoá mù chữ cần phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện công tác xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm.

2. Ngành Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm tại các Cơ sở chữa bệnh.

Đối với Cơ sở chữa bệnh có đủ điều kiện, lập đề án thông qua ngành Giáo dục và Đào tạo ký kết hợp đồng trách nhiệm với ngành Giáo dục Đào tạo để mở lớp xoá mù chữ (sau xoá mù chữ). Những Cơ sở chữa bệnh chưa có đủ điều kiện thì cử cán bộ của cơ sở đi học bồi dưỡng về xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) để tổ chức xoá mù chữ thường xuyên cho người nghiện ma tuý, người mại dâm tại các Cơ sở chữa bệnh.

3. Ngành Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện về kinh phí, giáo viên, huấn luyện giáo viên cho cán bộ của cơ sở chữa bệnh, cung cấp sách vở, trang thiết bị, cấp chứng chỉ... và ký kết hợp đồng trách nhiệm với ngành Lao động - Thương binh và xã hội để tổ chức lớp học xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm tại các Cơ sở chữa bệnh.

4. Chế độ đối với người tổ chức lớp học, người dạy, người học... được áp dụng theo chế độ hiện hành. Kinh phí để đảm bảo cho công tác này lấy từ kinh phí của chương trình xoá mù chữ (sau xoá mù chữ).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hai ngành Lao động - Thương binh và Xã hội - Giáo dục và Đào tạo thường xuyên thông báo cho nhau về tình hình và kết quả về công tác xoá mù chữ, tổ chức họp định kỳ để kiểm điểm, rút kinh nghiệm về phối hợp thực hiện, động viên khen thưởng đối với tập thể và cá nhân làm tốt công tác xoá mù chữ.

Cục phòng, chống tệ nạn xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với Vụ Giáo dục thường xuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện công tác này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên Bộ xem xét, giải quyết.

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)

Phạm Minh Hạc

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/TTLB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu08/TTLB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/1996
Ngày hiệu lực22/04/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/TTLB

Lược đồ Thông tư liên bộ 08/TTLB công tác xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên bộ 08/TTLB công tác xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu08/TTLB
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýPhạm Minh Hạc, Nguyễn Thị Hằng
       Ngày ban hành22/04/1996
       Ngày hiệu lực22/04/1996
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2006
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư liên bộ 08/TTLB công tác xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm

          Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 08/TTLB công tác xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm