Thông tư liên tịch 1191-TT/LB

Thông tư liên bộ 1191-TT/LB năm 1991 quy định quản lý nhãn và quảng cáo sản phẩm hàng hoá do Bộ Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch - Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành

Thông tư liên bộ 1191-TT/LB quy định quản lý nhãn quảng cáo sản phẩm hàng hoá đã được thay thế bởi Quyết định 2037/1999/QĐ-BKHCNMT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 09/12/1999.

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 1191-TT/LB quy định quản lý nhãn quảng cáo sản phẩm hàng hoá


BỘ VĂN HOÁ, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH-UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1191-TT/LB

Hà Nội , ngày 29 tháng 6 năm 1991

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ 

CỦA ỦY BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC VÀ BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO VÀ DU LỊCH  SỐ  1191-TT/LB NGÀY 29-6-1991 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÃN VÀ QUẢNG CÁO SẢN PHẨM HÀNG HOÁ 

Trong thời gian qua, công tác thông tin quảng cáo sản phẩm, hàng hoá đã có những đóng góp nhất định vào việc thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của nước ta. Song công tác quảng cáo sản phẩm, hàng hoá và quản lý nhãn (trong đó có vấn đề quản lý in và sử dụng nhãn sản phẩm và nhãn hiệu hàng hoá) đã bộc lộ nhiều thiếu sót: nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hoá thiếu cơ sở pháp lý và tính khoa học, thậm chí sai lệch về trình độ và mức chất lượng sản phẩm, hàng hoá, gây rối loạn thông tin, làm mất lòng tin của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm, hàng hoá; đồng thời tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh trong sản xuất, buôn bán. Việc in và buôn bán nhãn và bao bì đã in sẵn nhãn sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá còn tuỳ tiện, đã tạo sơ hở cho hàng giả phát triển.

Hiện nay Nhà nước đã ban hành Luật báo chí, Pháp lệnh chất lượng hàng hoá; Nghị định về kiểm tra và xử lý việc sản xuất, buôn bán hàng giả; Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch đã ra Chỉ thị về công tác quảng cáo số 738/VP ngày 10-8-1990. Để việc quản lý nhãn và quảng cáo sản phẩm, hàng hoá theo đúng pháp luật và thúc đẩy nền kinh tế phát triển lành mạnh; Uỷ ban Khoa học Nhà nước và Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch thống nhất quy định như sau:

1. Quảng cáo sản phẩm hàng hoá là hoạt động nhằm cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin về sản xuất, buôn bán, về chất lượng, cách thức sử dụng và bảo quản, điều kiện bảo hành sản phẩm, hàng hoá... thông qua các ấn phẩm, panô, áp phích, các phương tiện nghe nhìn...

2. Sản phẩm, hàng hoá phải đủ các điều kiện sau đây mới được in nhãn hoặc quảng cáo:

- Có giấy phép sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Sản phẩm, hàng hoá thuộc danh mục bắt buộc đăng ký chất lượng phải được cơ quan Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng cấp giấy đăng ký.

- Sản phẩm, hàng hoá thuộc danh mục bắt buộc chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) phải được Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN.

- Sản phẩm, hàng hoá là hoá dược hay thuốc chữa bệnh phải được cơ quan quản lý Y tế cấp giấy phép sản xuất.

- Bản thảo nhãn đưa vào in phải có giấy phép hợp lệ của cấp có thẩm quyền.

3. Cơ sở in (nhà in) muốn được in nhãn; tổ chức làm dịch vụ quảng cáo sản phẩm hàng hoá phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền sau đây cấp:

- Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch cấp cho tổ chức làm dịch vụ quảng cáo và các cơ sở in được in nhãn ở cấp Trung ương.

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương cấp cho tổ chức làm dịch vụ quảng cáo và các cơ sở in được in nhãn ở cấp địa phương.

Các cơ sở in, các tổ chức làm dịch vụ quảng cáo phải tuân thủ các quy chế về công tác quảng các tại Chỉ thị số 738/VP ngày 10-8-1990 của Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch và quy định của Thông tư này.

4. Nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hoá phải tuân thủ các quy định của luật pháp, đảm bảo tính trung thực và chính xác theo đúng các nội dung đã đăng ký hoặc trong giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Cơ sở in nhãn phải bảo đảm in đúng bản thảo, đúng số lượng ghi trong giấy phép (bản gốc) và trong kế hoạch được duyệt.

5. Các cơ quan sau đây theo chức năng, thẩm quyền của mình có trách nhiệm kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc in và sử dụng nhãn sản phẩm nhãn hiệu hàng hoá và trong việc quảng cáo sản phẩm, hàng hoá:

- Uỷ ban Nhân dân các cấp;

- Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch;

- Cơ quan quản lý thị trường;

- Cơ quan Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;

- Cơ quan quản lý sở hữu công nghiệp;

- Cơ quan công an và các cơ quan hành pháp khác.

6. Cấm mọi tổ chức, cá nhân buôn bán, trao đổi các loại nhãn sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá và bao bì đã in sẵn nhãn sản phẩm hay nhãn hiệu hàng hoá mà không được chủ sở hữu nhãn sản phẩm hay nhãn hiệu hàng hoá cho phép bằng văn bản hợp lệ.

7. Tổ chức, cá nhân nào không thực hiện đúng các quy định trong Thông tư này và Chỉ thị 738/VP ngày 10-8-1990 của Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật hiện hành.

8. Mọi tổ chức cá nhân có quyền phát hiện và tố cáo các vi phạm trong việc in và sử dụng nhãn, trong việc quảng cáo sản phẩm, hàng hoá với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và xử lý theo điểm 5 của Thông tư này và sẽ được khen thưởng theo chế độ hiện hành.

9. Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký.

Đoàn Phương

(Đã ký)

Lê Thành Công

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1191-TT/LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu1191-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/1991
Ngày hiệu lực29/06/1991
Ngày công báo31/08/1991
Số công báoSố 16
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/12/1999
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1191-TT/LB

Lược đồ Thông tư liên bộ 1191-TT/LB quy định quản lý nhãn quảng cáo sản phẩm hàng hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên bộ 1191-TT/LB quy định quản lý nhãn quảng cáo sản phẩm hàng hoá
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu1191-TT/LB
        Cơ quan ban hànhỦy ban Khoa học Nhà nước, Thể thao và Du lịch, Thông tin, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Lê Thành Công, Đoàn Phương
        Ngày ban hành29/06/1991
        Ngày hiệu lực29/06/1991
        Ngày công báo31/08/1991
        Số công báoSố 16
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/12/1999
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư liên bộ 1191-TT/LB quy định quản lý nhãn quảng cáo sản phẩm hàng hoá

             Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 1191-TT/LB quy định quản lý nhãn quảng cáo sản phẩm hàng hoá