Thông tư liên tịch 73-TT/LB

Thông tư liên bộ 73-TT/LB năm 1992 thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của văn đại diện thường trú các tổ chức bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam do Bộ thương mại - Bộ tài chính ban hành

Thông tư liên bộ 73-TT/LB hướng dẫn Quy chế đặt hoạt động văn đại diện thường trú tổ chức bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 21/1999/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật bị bãi bỏ và được áp dụng kể từ ngày 16/10/1999.

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 73-TT/LB hướng dẫn Quy chế đặt hoạt động văn đại diện thường trú tổ chức bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam


BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73-TT/LB

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1992

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI - TÀI CHÍNH SỐ 73-TT/LB NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 1992 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐẶT VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI ĐIỆN THƯỜNG TRÚ CÁC TỔ CHỨC BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 382-HĐBT ngày 5-11-1990 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Cộng hoà XHCN Việt Nam.
Liên bộ Thương mại - Tài chính hướng dẫn để thi hành thống nhất về lĩnh vực bảo hiểm như sau:

1. Đối tượng được xét cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện:

Tất cả các tổ chức bảo hiểm nước ngoài có quan hệ với các doanh nghiệp hay các tổ chức khác tại Việt Nam về các lĩnh vực: Bảo hiểm, đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm, nhận tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, nhằm thực hiện các mục đích thuộc phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện quy định tại Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 382-HĐBT và đủ điều kiện quy định tại Thông tư này đều có thể đề nghị xét cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam.

2. Điều kiện để được xét cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện:

- Tổ chức bảo hiểm nước ngoài đã được phép thành lập và hoạt động hợp pháp không dưới 3 (ba) năm và

- Có yêu cầu xúc tiến và đang thực hiện các dự án hoặc các hợp đồng hợp tác về lĩnh vực bảo hiểm với các doanh nghiệp hay các tổ chức khác tại Việt Nam và được Bộ Tài chính Việt Nam xác nhận, hoặc.

- Tổ chức bảo hiểm nước ngoài thuộc tập đoàn có vốn đầu tư lớn và tập đoàn đó đã đầu tư vào Việt Nam không dưới mười triệu đôla Mỹ.

3. Phạm vi hoạt động của Văn phòng đại diện:

Văn phòng đại diện của tổ chức bảo hiểm nước ngoài chỉ được phép hoạt động trong phạm vi quy định tại Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 382-HĐBT.

Văn phòng đại diện của tổ chức bảo hiểm nước ngoài không được phép trực tiếp hoặc nhân danh tổ chức bảo hiểm nước ngoài làm trung gian để giới thiệu, quảng cáo, mời chào, thu hút các doanh nghiệp hay các tổ chức khác tại Việt Nam, ký kết hợp đồng bảo hiểm và hoạt động sinh lời tại Việt Nam.

4. Trình tự xét cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện:

Tổ chức bảo hiểm nước ngoài xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện phải làm đơn theo mẫu thống nhất của Bộ Thương mại, ngoài các giấy tờ có liên quan như quy định tại Điều 31 Thông tư 04 TN/PC ngày 6-5-1991 của Bộ Thương nghiệp (nay là Bộ Thương mại) cần gửi kèm theo giấy phép hoạt động bảo hiểm do cơ quan quản lý bảo hiểm nguyên xứ cấp.

Bộ hồ sơ nói trên, ngoài việc gửi theo quy định của Thông tư 04 TN/PC nói trên, bên nước ngoài cần gửi thêm một bộ cho Bộ Tài chính.

Khi nhận được bộ hồ sơ xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện do bên nước ngoài gửi đến, Bộ Tài chính có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản với Bộ Thương mại trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại sẽ xem xét việc cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện của Tổ chức bảo hiểm nước ngoài và thông báo kết quả cho Bộ Tài chính.

5. Chế độ kiểm tra và báo cáo định kỳ:

5.1. Chế độ kiểm tra:

Bộ thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan định kỳ kiểm tra hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam.

5.2. Chế độ báo cáo:

Văn phòng đại diện của tổ chức bảo hiểm nước ngoài phải tuân thủ chế độ báo cáo như đã quy định tại Điều 10.2 Thông tư 04 TN/PC ngày 6-5-1991 của Bộ Thương nghiệp (nay là Bộ Thương mại) và sao gửi các bản báo cáo nói trên cho Bộ Tài chính để phối hợp theo dõi chung.

6. Quy định thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định khác vẫn áp dụng theo Thông tư 04 TN/PC ngày 6-5-1991 của Bộ Thương nghiệp (nay là Bộ Thương mại) về hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Lê Kim Lăng

(Đã ký)

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73-TT/LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu73-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/1992
Ngày hiệu lực27/11/1992
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2000
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73-TT/LB

Lược đồ Thông tư liên bộ 73-TT/LB hướng dẫn Quy chế đặt hoạt động văn đại diện thường trú tổ chức bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên bộ 73-TT/LB hướng dẫn Quy chế đặt hoạt động văn đại diện thường trú tổ chức bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu73-TT/LB
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại, Bộ Tài chính
        Người kýPhạm Văn Trọng, Lê Kim Lăng
        Ngày ban hành27/11/1992
        Ngày hiệu lực27/11/1992
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2000
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư liên bộ 73-TT/LB hướng dẫn Quy chế đặt hoạt động văn đại diện thường trú tổ chức bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 73-TT/LB hướng dẫn Quy chế đặt hoạt động văn đại diện thường trú tổ chức bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam