Thông tư liên tịch 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH bổ sung Thông tư liên tịch 15/1998/TTLT thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc do Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ lao động,thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư liên tịch 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 21/2005/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc và được áp dụng kể từ ngày 21/08/2005.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc


BỘ Y TẾ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

Hà Nội , ngày 15 tháng 03 năm 1999 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 15/1998/TTLT NGÀY 05/12/1998 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC

Căn cứ Điều 40, Điều 52 và Điều 62 Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng, liên Bộ Y tế - Tài chính và Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung một số điểm qui định tại mục 6, phần I của Thông tư liên tịch số 15/1998/TTLT ngày 05/12/1998 của liên Bộ Y tế - Tài chính và Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ như sau:

1. Điểm (d), mục (6), phần (I) được bổ sung và sửa lại như sau:

d) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động do thương tật từ 21% trở lên, kể cả thương binh loại B được xác nhận từ 31 tháng 12 năm 1993 trở về trước;

2. Điểm (g), mục (6), phần (I) được bổ sung và sửa lại như sau:

g) Bệnh binh bị mất sức lao động do bệnh tật từ 61% trở lên, kể cả bệnh binh hạng 3 bị mất sức lao động từ 41% đến 60% được xác nhận từ 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước;

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định của Thông tư này đều bãi bỏ./.

BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng

BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Kim Ngân

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
 Lê Duy Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/1999
Ngày hiệu lực15/03/1999
Ngày công báo08/06/1999
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư liên tịch 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư liên tịch 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc
    Loại văn bảnThông tư liên tịch
    Số hiệu04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế
    Người kýLê Ngọc Trọng, Lê Duy Đồng, Nguyễn Thị Kim Ngân
    Ngày ban hành15/03/1999
    Ngày hiệu lực15/03/1999
    Ngày công báo08/06/1999
    Số công báoSố 21
    Lĩnh vựcBảo hiểm
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2012
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư liên tịch 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc

         Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc