Thông tư liên tịch 12/1999/TTLT-BYT-BTCCBCP

Thông tư liên tịch 12/1999/TTLT-BYT-BTCCBCP sửa đổi TTLT 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP hướng dẫn thực hiện Nghị định 01/1998/NĐ-CP quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương do Bộ Y tế - Ban tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành

Thông tư liên tịch 12/1999/TTLT-BYT-BTCCBCP hệ thống tổ chức y tế địa phương sửa đổi TTLT 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý y tế và được áp dụng kể từ ngày 16/05/2005.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 12/1999/TTLT-BYT-BTCCBCP hệ thống tổ chức y tế địa phương sửa đổi TTLT 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP


BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/1999/TTLT-BYT-BTCCBCP

Hà Nội , ngày 22 tháng 5 năm 1999

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ Y TẾ - BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 12/1999/TTLT-BYT-BTCCBCP NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP NGÀY 27/6/1998 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ - BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/1998/NĐ-CP NGÀY 03/01/1998 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG Y TẾ ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 27/6/1998, liên Bộ Y tế - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện và nghiên cứu ý kiến góp ý cuả một số địa phương và một số Bộ, Ngành, liên Bộ Y tế - Ban TCCB Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT như sau:

I- NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG, SỬA ĐỔI:

1- Bổ sung thêm cụm từ: "Quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, phổ biến và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và các lĩnh vực của ngành y tế" vào điểm 5, mục II của Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT.

Quy định mới như sau: "Quản lý tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế, quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, phổ biến và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào các lĩnh vực của ngành y tế theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quy định của Nhà nước".

2- Sửa đổi tiết 1.1, điểm 1, mục III của Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT.

Quy định mới như sau: "... Những tỉnh miền núi, Tây Nguyên và những tỉnh hiện đang còn 40% dân số sống trong vùng sốt rét và bướu cổ thì vẫn tiếp tục duy trì tổ chức Trung tâm phòng chống sốt rét và Trung tâm phòng chống bướu cổ trong một thời gian nhất định".

3- Sửa đổi điểm 1, mục IV của Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT.

Quy định mới như sau: "Trung tâm y tế huyện được tổ chức thành 02 cấp, có tư cách pháp nhân, chỉ có một con dâú, được Nhà nước cấp kinh phí và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước".

II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giám đốc Sở Y tế và Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Thông tư này.

2- Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành, các văn bản và hệ thống tổ chức y tế địa phương trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

3- Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ảnh về liên Bộ để nghiên cứu, giải quyết.

Phạm Mạnh Hùng

(Đã ký)

Thang Văn Phúc

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/1999/TTLT-BYT-BTCCBCP

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu12/1999/TTLT-BYT-BTCCBCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/1999
Ngày hiệu lực06/06/1999
Ngày công báo15/07/1999
Số công báoSố 26
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/1999/TTLT-BYT-BTCCBCP

Lược đồ Thông tư liên tịch 12/1999/TTLT-BYT-BTCCBCP hệ thống tổ chức y tế địa phương sửa đổi TTLT 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư liên tịch 12/1999/TTLT-BYT-BTCCBCP hệ thống tổ chức y tế địa phương sửa đổi TTLT 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP
      Loại văn bảnThông tư liên tịch
      Số hiệu12/1999/TTLT-BYT-BTCCBCP
      Cơ quan ban hànhBan Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Y tế
      Người kýPhạm Mạnh Hùng, Thang Văn Phúc
      Ngày ban hành22/05/1999
      Ngày hiệu lực06/06/1999
      Ngày công báo15/07/1999
      Số công báoSố 26
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2012
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư liên tịch 12/1999/TTLT-BYT-BTCCBCP hệ thống tổ chức y tế địa phương sửa đổi TTLT 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP

           Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 12/1999/TTLT-BYT-BTCCBCP hệ thống tổ chức y tế địa phương sửa đổi TTLT 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP