Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ

Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ hướng dẫn trao đổi hàng hoá với CHLB Nga năm 2000 do Bộ Thương mại và Tổng cục hải quan ban hành

Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ hướng dẫn trao đổi hàng hoá với liên bang Nga đã được thay thế bởi Quyết định 01/2007/QĐ-BTM công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2007.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ hướng dẫn trao đổi hàng hoá với liên bang Nga


BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ

Hà Nội , ngày 31 tháng 8 năm 2000

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2000 "HƯỚNG DẪN VIỆC TRAO ĐỔI HÀNG HOÁ VỚI CHLB NGA NĂM 2000"

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1773/VPCP-KTTH ngày 08/5/2000 của Văn phòng Chính phủ về việc trao đổi hàng hoá với Cộng hoà Liên bang Nga, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan thống nhất hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu với Cộng hòa liên bang Nga theo phương thức mậu dịch đổi hàng.

Danh mục mặt hàng trao đổi do các doanh nghiệp hai bên tự thoả thuận trong hợp đồng; trừ hàng hoá thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại (quy định tại các Phụ lục số 01A, Phụ lục số 01B và phụ lục số 02 Thông tư số 242/1999/QĐ-TTg">05/2000/TT-BTM ngày 21/2/2000 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000). Không nhập khẩu đổi hàng đối với xe gắn máy MINSK dạng CKD. Riêng đối với ô tô UAZ 4 chỗ ngồi do trong nước chưa sản xuất, lắp ráp loại xe này, nên cho phép đổi hàng với Cộng hoà Liên bang Nga.

Việc trao đổi hàng hoá thực hiện theo thông lệ quốc tế và các quy định về quản lý xuất nhập khẩu hiện hành.

2. Riêng việc đổi hàng lấy ô tô UAZ 4 chỗ ngồi được quy định cụ thể như sau:

2.1. Sau khi hoàn thành việc xuất khẩu hàng hoá sang CHLB Nga, doanh nghiệp gửi hồ sơ về Bộ Thương mại, gồm:

- Văn bản đề nghị của doanh nghiệp.

- Hợp đồng đổi hàng (bản chính hoặc bản sao).

- Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu có xác nhận thực xuất (số lượng và trị giá hàng xuất khẩu) của Hải quan cửa khẩu Việt Nam (bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để Bộ Thương mại đối chiếu và trả lại bản chính cho doanh nghiệp). Việc xác nhận trị giá hàng xuất khẩu của Hải quan cửa khẩu Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan (áp dụng Quyết định số 290/1999/QĐ-TCHQ ngày 18/8/1999 và Quyết định số 438/1999/QĐ-TCHQ ngày 06/12/1999 của Tổng cục Hải quan).

- Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu vào CHLB Nga (bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để Bộ Thương mại đối chiếu và trả lại bản chính cho doanh nghiệp).

- Giấy xác nhận của Ngân hàng phía Việt Nam nơi doanh nghiệp đăng ký mở tài khoản ngoại tệ về việc chưa thu nhận tiền thanh toán hàng xuất khẩu từ phía Liên bang Nga trả cho doanh nghiệp Việt Nam.

- Giấy xác nhận của Ngân hàng phía Liên bang Nga về khoản nợ tiền hàng nhập khẩu mà doanh nghiệp Liên bang Nga chưa thanh toán cho doanh nghiệp Việt Nam.

Trên cơ sở bộ hồ sơ doanh nghiệp xuất trình và căn cứ trị giá hàng xuất khẩu theo xác nhận của cơ quan Hải quan Việt Nam, giá nhập khẩu ô tô theo hợp đồng đổi hàng (trường hợp giá nhập khẩu ô tô UAZ theo hợp đồng thấp hơn mức giá tối thiểu tính thuế theo quy định của Bộ Tài chính thì lấy mức giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu) Bộ thương mại xác định số lượng ô tô UAZ doanh nghiệp được nhập khẩu và thông báo cho doanh nghiệp được nhập khẩu và thông báo cho doanh nghiệp thực hiện.

2.2. Căn cứ văn bản của Bộ Thương mại, doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại Hải quan cửa khẩu theo quy định.

Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo và chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc thực hiện và kịp thời phản ánh về Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan những vướng mắc để xem xét, giải quyết.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày kí đến ngày 31.12.2000.

Hồ Huấn Nghiêm

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Túc

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ

Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số hiệu 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/08/2000
Ngày hiệu lực 31/08/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/02/2007
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ

Lược đồ Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ hướng dẫn trao đổi hàng hoá với liên bang Nga


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ hướng dẫn trao đổi hàng hoá với liên bang Nga
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số hiệu 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ
Cơ quan ban hành Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan
Người ký Hồ Huấn Nghiêm, Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành 31/08/2000
Ngày hiệu lực 31/08/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/02/2007
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản gốc Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ hướng dẫn trao đổi hàng hoá với liên bang Nga

Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ hướng dẫn trao đổi hàng hoá với liên bang Nga