Thông tư liên tịch 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ

Thông tư liên tịch 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ bổ sung Thông tư liên tịch 09/2000/TTLT/BTM-TCHQ hướng dẫn việc xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá do Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan ban hành

Thông tư liên tịch 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ hướng dẫn việc xác định kiểm tra xuất xứ hàng hoá bổ sung TTLT 09/2000/TTLT/BTM-TCHQ đã được thay thế bởi Quyết định 01/2007/QĐ-BTM công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2007.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ hướng dẫn việc xác định kiểm tra xuất xứ hàng hoá bổ sung TTLT 09/2000/TTLT/BTM-TCHQ


BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ

Hà Nội , ngày 02 tháng 10 năm 2001

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2001 ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 09/2000/TTLT/BTM-TCHQ NGÀY 17/4/2000 VỀ HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ KIỂM TRA XUẤT XỨ HÀNG HOÁ

Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20/02/1990;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạo Công văn số 6275/BKH/QLDA ngày 11/10/2000;
Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nhập khẩu theo thoả thuận giữa Việt Nam và nước ngoài về chế độ tối huệ quốc;
Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan thống nhất điều chỉnh một số quy định về kiểm tra xuất xứ hàng hoá nhập khẩu được quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT/BTM-TCHQ ngày 17/4/2000 như sau:

1. Điều chỉnh Khoản 1 Mục II về cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Việt Nam:

a) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) do cơ quan hoặc tổ chức được Chính phủ chỉ định cấp.

b) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) đối với hàng hoá sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất do Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất cấp theo uỷ quyền của cơ quan được Chính phủ chỉ định.

2. Huỷ bỏ Khoản 2; Khoản 4 Mục II; Khoản 3 Mục II được sửa đổi như sau:

2. Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ

Miễn kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng xuất khẩu. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm với đối tác về xuất xứ hàng hoá theo hợp đồng mua bán giữa hai bên.

3. Bổ sung Điểm f Khoản 2 Mục III về những trường hợp không phải xuất trình C/O nhập khẩu:

f) Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá (không bao gồm máy móc, thiết bị hoặc phương tiện vận chuyển) có xuất xứ từ các nước mà Việt Nam giành chế độ đãi ngộ tối huệ quốc (MFN), có hợp đồng mua bán dài hạn từ 6 tháng trở lên thì chỉ phải xuất trình với cơ quan hải quan giấy chứng nhận xuất xứ cho lần nhập khẩu đầu tiên. Các lô hàng tiếp theo cùng chủng loại thuộc hợp đồng nêu trên, doanh nghiệp không cần xuất trình giấy chứng nhận xuất xứ, nhưng phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về gian lận xuất xứ. Trường hợp Hải quan phát hiện thấy có gian lận về giấy chứng nhận xuất xứ thì toàn bộ lô hàng bị xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Sửa đổi Điểm a Khoản 4 Mục III về thể thức và mẫu C/O:

a) C/O nộp cho cơ quan Hải quan phải là bản chính và có các nội dung cơ bản như sau:

- Tên, địa chỉ người xuất khẩu; nước xuất khẩu.

- Tên, địa chỉ người nhập khẩu; nước nhập khẩu.

- Chủng loại hàng hoá, số lượng hoặc trọng lượng.

- Xuất xứ của hàng hoá.

- Tổ chức cấp C/O (tên, ngày, tháng, năm cấp, dấu)

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Đặng Văn Tạo

(Đã ký)

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu22/2001/TTLT-BTM-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2001
Ngày hiệu lực17/10/2001
Ngày công báo22/11/2001
Số công báoSố 43
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ

Lược đồ Thông tư liên tịch 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ hướng dẫn việc xác định kiểm tra xuất xứ hàng hoá bổ sung TTLT 09/2000/TTLT/BTM-TCHQ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư liên tịch 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ hướng dẫn việc xác định kiểm tra xuất xứ hàng hoá bổ sung TTLT 09/2000/TTLT/BTM-TCHQ
     Loại văn bảnThông tư liên tịch
     Số hiệu22/2001/TTLT-BTM-TCHQ
     Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan, Bộ Thương mại
     Người kýMai Văn Dâu, Đặng Văn Tạo
     Ngày ban hành02/10/2001
     Ngày hiệu lực17/10/2001
     Ngày công báo22/11/2001
     Số công báoSố 43
     Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2007
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư liên tịch 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ hướng dẫn việc xác định kiểm tra xuất xứ hàng hoá bổ sung TTLT 09/2000/TTLT/BTM-TCHQ

         Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ hướng dẫn việc xác định kiểm tra xuất xứ hàng hoá bổ sung TTLT 09/2000/TTLT/BTM-TCHQ