Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP

Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP về việc khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, báo cáo sử dụng lao động trong quá trình doanh nghiệp hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi DN chấm dứt hoạt động đối với DN trong quân đội do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Quốc phòng ban hành

Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động chấm dứt lao động trong quân đội đã được thay thế bởi Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động chấm dứt lao động trong quân đội


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ QUỐC PHÒNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1999

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ LAO ĐỘNG , THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VỀ KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KINH DOANH BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG, BÁO CÁO SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG VÀ BÁO CÁO VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI KINH DOANH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG QUÂN ĐỘI

Căn cứ Điều 182 của Bộ Luật lao động và Nghị định số 72/CP ngày 31-10-1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm, sau khi trao đổi với các Bộ có liên quan và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi kinh doanh bắt đầu hoạt động, báo cáo việc sử dụng lao động trong quá trình doanh nghiệp hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp trong quân đội như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI ÁP DỤNG:

Các doanh nghiệp trong quân đội, bao gồm:

- Doanh nghiệp kinh tế;

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh. (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

II- KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHIDOANH NGHIỆP BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG:

1- Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động quy định trong Thông tư này là doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam bắt đầu sử dụng lao động.

2- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại và Bộ Quốc phòng về số lượng và chất lượng lao động của doanh nghiệp (theo mẫu số 1 kèm theo Thông tư này).

 

III- BÁO CÁO SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG:

Hàng năm, trước ngày 15 tháng 1 và trước ngày 15 tháng 7, người sử dụng lao động của các doanh nghiệp phải báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại và Bộ Quốc phòng về tình hình sử dụng lao động, về nhu cầu tuyển lao động và thực hiện chính sách chế độ về lao động năm trước và 6 tháng đầu năm (theo mẫu số 2 kèm theo Thông tư này).

IV- BÁO CÁO VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG LAO ĐỘNGKHI DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG:

1- Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động quy định tại Thông tư này bao gồm các trường hợp sau: Doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền quyết định giải thể, tuyên bố phá sản, giấy phép hoạt động đã hết hạn hoặc doanh nghiệp vi phạm pháp luật bị cơ quan có thẩm quyền rút giấy phép hoạt động.

2- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, người sử dụng lao động phải báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại và Bộ Quốc phòng về việc chấm dứt sử dụng lao động của doanh nghiệp (theo mẫu số 3 kèm theo Thông tư này)

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Hàng năm vào tháng 1 và tháng 7, Bộ Quốc phòng báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, báo cáo sử dụng lao động của các doanh nghiệp và việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động của năm trước và 6 tháng đầu năm (mẫu số 4, 5 và 6 kèm theo Thông tư này).

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các doanh nghiệp trong quân đội không thực hiện báo cáo việc sử dụng lao động theo quy định của Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 5-9-1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tuyển lao động

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ảnh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng để nghiên cứu giải quyết.

Nguyễn Lương Trào

(Đã ký)

Nguyễn Văn Rinh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/1999
Ngày hiệu lực21/12/1999
Ngày công báo22/01/2000
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP

Lược đồ Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động chấm dứt lao động trong quân đội


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động chấm dứt lao động trong quân đội
    Loại văn bảnThông tư liên tịch
    Số hiệu29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP
    Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng
    Người kýNguyễn Lương Trào, Nguyễn Văn Rinh
    Ngày ban hành06/12/1999
    Ngày hiệu lực21/12/1999
    Ngày công báo22/01/2000
    Số công báoSố 3
    Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2015
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản gốc Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động chấm dứt lao động trong quân đội

      Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động chấm dứt lao động trong quân đội