Thông tư liên tịch 702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP

Thông tư liên tịch 702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP sửa đổi Thông tư liên bộ 1012/TT-LB hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND địa phương quản lý Nhà nước về ngành xây dựng do Bộ Xây dụng và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành

Thông tư liên tịch 702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND địa phương quản lý ngành xây dựng đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 01/2004/TTLT/BXD-BNV hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn ngành xây dựng địa phương và được áp dụng kể từ ngày 19/02/2004.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND địa phương quản lý ngành xây dựng


BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP

Hà Nội , ngày 25 tháng 10 năm 1997

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 CỦA BỘ XÂY DỰNG - BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 1997VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ LIÊN BỘSỐ 1012/TT-LB NGÀY 25/12/1996 CỦA LIÊN BỘ XÂY DỰNG -BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUANCHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGÀNH XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996; Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ sửa đổi một số điểm của Thông tư liên Bộ số 1012/TT-LB ngày 25/12/1996 như sau:

Bỏ đoạn "Xét duyệt thiết kế kỹ thuật một số dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp nhóm B, C theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh" tại điểm c, khoản 1, mục III, phần B của Thông tư 1012/TT-LB ngày 25/12/1996. Như vậy điểm c, khoản 1, mục III, phần B của Thông tư 1012/TT-LB còn lại là "Phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra tổng dự toán các công trình do địa phương quản lý để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt".

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để nghiên cứu giải quyết.

Đỗ Quang Trung

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Kiểm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/1997
Ngày hiệu lực09/11/1997
Ngày công báo15/12/1997
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/02/2004
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP

Lược đồ Thông tư liên tịch 702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND địa phương quản lý ngành xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND địa phương quản lý ngành xây dựng
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ
        Người kýNguyễn Mạnh Kiểm, Đỗ Quang Trung
        Ngày ban hành25/10/1997
        Ngày hiệu lực09/11/1997
        Ngày công báo15/12/1997
        Số công báoSố 23
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/02/2004
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư liên tịch 702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND địa phương quản lý ngành xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND địa phương quản lý ngành xây dựng