Thông tư liên tịch 89/2001/TTLT-BTC-BCA

Thông tư liên tịch 89/2001/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn nộp, sử dụng và quyết toán tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an do Bộ Tài chính và Bộ Công an ban hành

Thông tư liên tịch 89/2001/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn nộp, sử dụng và quyết toán tiền thuế thu nhập DN đối với các doanh nghiệp NN hoạt động công ích đã được thay thế bởi Quyết định 31/2006/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật đến hết31/12/2005 đã hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 25/06/2006.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 89/2001/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn nộp, sử dụng và quyết toán tiền thuế thu nhập DN đối với các doanh nghiệp NN hoạt động công ích


BỘ CÔNG AN-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89/2001/TTLT-BTC-BCA

Hà Nội , ngày 08 tháng 11 năm 2001

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

  SỐ 89/2001/TTLT-BTC-BCA NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 2001HƯỚNG DẪN VIỆC NỘP, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN TIỀN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH THUỘC BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 1997;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước năm 1998;
Để phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an, Liên Bộ Tài chính - Công an hướng dẫn việc nộp, sử dụng và quyết toán tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an như sau:

I- PHẠM VI ÁP DỤNG

Thông tư này chỉ hướng dẫn việc đăng ký, kê khai, nộp, sử dụng và quyết toán tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an.

II- ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ

Các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an có trách nhiệm đăng ký, kê khai, nộp và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả nhiệm vụ công ích và hoạt động sản xuất, kinh doanh khác ngoài nhiệm vụ công ích) theo trình tự như sau:

1- Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và kế hoạch do Bộ Công an giao, các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích lập kế hoạch thu, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp gửi Bộ Công an để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

2- Hàng quý, các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích có trách nhiệm lập tờ khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp gửi Bộ Công an và Bộ Tài chính, trong đó xác định cụ thể số thuế phải nộp, số đã nộp, số còn phải nộp; đồng thời lập "Uỷ nhiệm chi" nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trực tiếp về tài khoản của Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội.

Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp do các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an nộp về tài khoản trên phải được theo dõi, hạch toán riêng.

Định kỳ 6 tháng một lần, Bộ Công an lập báo cáo tổng hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp do các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích đã nộp (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội), đồng thời gửi kèm những danh mục, nội dung công việc (hoặc các dự án) chi bằng nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp đã được thống nhất giữa hai Bộ cho Bộ Tài chính để làm thủ tục ghi thu vào ngân sách Nhà nước (điều tiết 100% cho ngân sách Trung ương) đồng thời ghi chi ngân sách cho Bộ Công an theo quy định hiện hành.

3- Cuối năm, các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an có trách nhiệm báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

III- SỬ DỤNG TIỀN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

1- Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích bổ sung ngân sách cho Bộ Công an chủ yếu để hỗ trợ đầu tư trở lại cho các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích. Việc đầu tư, mua sắm vật tư, tài sản bằng nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp để lại phải thực hiện theo đúng các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước về mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản và phải được thoả thuận với Bộ Tài chính về nội dung, danh mục chi.

2- Cuối năm, Bộ Công an có trách nhiệm tổng hợp việc sử dụng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm của Bộ Công an.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an có trách nhiệm đăng ký, kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng hướng dẫn của Thông tư này.

2- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này.

3- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về liên Bộ để nghiên cứu, giải quyết.

Nguyễn Khánh Toàn

(Đã ký)

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/2001/TTLT-BTC-BCA

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu89/2001/TTLT-BTC-BCA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2001
Ngày hiệu lực23/11/2001
Ngày công báo31/12/2001
Số công báoSố 48
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2006
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/2001/TTLT-BTC-BCA

Lược đồ Thông tư liên tịch 89/2001/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn nộp, sử dụng và quyết toán tiền thuế thu nhập DN đối với các doanh nghiệp NN hoạt động công ích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 89/2001/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn nộp, sử dụng và quyết toán tiền thuế thu nhập DN đối với các doanh nghiệp NN hoạt động công ích
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu89/2001/TTLT-BTC-BCA
        Cơ quan ban hànhBộ Công An, Bộ Tài chính
        Người kýNguyễn Khánh Toàn, Phạm Văn Trọng
        Ngày ban hành08/11/2001
        Ngày hiệu lực23/11/2001
        Ngày công báo31/12/2001
        Số công báoSố 48
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2006
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư liên tịch 89/2001/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn nộp, sử dụng và quyết toán tiền thuế thu nhập DN đối với các doanh nghiệp NN hoạt động công ích

           Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 89/2001/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn nộp, sử dụng và quyết toán tiền thuế thu nhập DN đối với các doanh nghiệp NN hoạt động công ích