Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3121-6:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-6:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử- phần 6: xác định khối lượng thể tích vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-6:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử- phần 6: xác định khối lượng thể tích vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3121-6:2003

VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ

PHẦN 6: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VỮA TƯƠI

Mortar for masonry - Test methods

Part 3: Determination of bulk density of fresh mortar

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định khi lưng thể tích của vữa tươi.

2. Tiêu chun viện dẫn

TCVN 3121-2: 2003 Vữa xây dng Pương pháp th Phần 2: Lấy mu chuẩn bị mẫu thử. TCVN 3121-3: 2003 Vữa xây dng Phương pháp th Phần 3: Xác định độ lưu động.

3. Nguyên tắc

Xác định tỷ số giữa khi lưng th tích xác định của mu vữa ơi.

4. Dụng cụ thử

Cân kỹ thut độ chính xác ti 1 gam.

Bình đong bằng kim loi không g, có thể tích 1 lít, đưng nh trong bng 113 mm.

5. Cách tiến hành

Lấy khoảng 1,5 lít mẫu va tươi đã được chun bị theo TCVN 3121-2: 2003. Cân bình đong đã đưc làm khô, được khối lượng m1. Đ mẫu vữa ơi khong 1/2 chiu cao bình đong, nghiêng bình và đập 10 cái xuống nn vng chc. Tiếp tục đổ đầy vữa tới miệng nh và đp tiếp 5 cái na sao cho vữa lp kín các khoảng trống trong bình đong. Cho thêm vữa vào và gạt va thừa ngang ming bình. Dùng vi lau sạch va dính xung quanh bình. Cân bình va, được khi lượng m2.

6. Biểu th kết qu

Khối lượng th tích của va tươi (pv), tính bng kg/m3, theo công thức sau:

Trong đó:

m1 là khi ợng ca bình, tính bằng kilôgam;

m2 là khi ợng ca bình có va, tính bng kilôgam;

V th tích bình đong, tính bằng mét khối, V = 0,001 m3.

Kết quả thử giá tr trung bình cng ca 2 phép đo, ly cnh các đến 10 kg/m3. Nếu giá trị của hai lần thử chênh lệch lớn hơn 10% so với g tr trung bình thì phi tiến hành thử li trên mẫu lưu.

7. Báo cáo thử nghim

Báo o thử nghim phi bao gm c thông tin sau:

- Địa đim, thời gian, người lấy chuẩn bị mu;

- Loại vữa;

- Phương pháp lấy và chuẩn bị mẫu vữa;

- Giá trị độ lưu động khi chuẩn bị mẫu vữa theo TCVN 3121-2: 2003;

- Kết quả thử, lấy chính xác đến 10kg/m3;

- Ngày thử mẫu;

- Số hiệu của tiêu chuẩn này;

- Các chú ý trong quá trình thử;

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính TCVN TCVN3121-6:2003

Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN3121-6:2003
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Lĩnh vựcXây dựng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN3121-6:2003

Lược đồ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-6:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử- phần 6: xác định khối lượng thể tích vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-6:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử- phần 6: xác định khối lượng thể tích vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
       Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
       Số hiệuTCVN3121-6:2003
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người ký***
       Ngày ban hành...
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báoCòn hiệu lực
       Lĩnh vựcXây dựng
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-6:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử- phần 6: xác định khối lượng thể tích vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

          Lịch sử hiệu lực Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-6:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử- phần 6: xác định khối lượng thể tích vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành