Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3121-8:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-8:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 8: xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-8:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 8: xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3121-8:2003

VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ

PHẦN 8: XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG GIỮ ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA VỮA TƯƠI

Mortar for masonry - Test methods

Part 8: Determination of consistency retentivity

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả ng gi độ lưu động của va tươi.

2. Tiêu chun vit dẫn

TCVN 3121-2: 2003 Vữa xây dng - Pương pháp th - Phần 2: Lấy mu chuẩn bị mẫu thử. TCVN 3121-3: 2003 Vữa xây dng - Phương pháp th - Phần 3: Xác định độ lưu động.

3. Nguyên tắc

Xác định t lệ phn trăm đ lưu động của mu vữa tươi trước sau khi hút chân không điu kin quy đnh.

4. Thiết b dụng c thử

- Máy hút chân không, đồng h đo áp lc chân không, bình cha 1 lít được miêu tả trên hình 1.

Các phụ kin trên phi đủ kh ng chu áp lc chân không tới 200 mmHg.

- Phễu có đường kính trong 154 mm - 156 mm, chiều cao 20mm. trong phễu có đĩa đục lỗ, đường kính

đĩa bng đường kính trong của phu, đưng kính l 1,4 mm - 1,6 mm, đưc phân b đu trên toàn b tiết din của đĩa.

- Đồng hồ bấm giây.

- Giấy lọc loại chảy trung bình, 20 g/m2, có đường kính bằng đường kính trong của phễu.

- Thiết bị thử độ lưu động theo TCVN 3121-3: 2003.

5. Cách tiến hành

Lấy khoảng 1 lít mẫu vữa tươi đã được chuẩn bị theo TCVN 3121-2: 2003. Xác định độ lưu động (D1) ban đầu của mẫu vữa theo TCVN 3121-2: 2003.

Khóa và hiệu chỉnh van 3 chiều để duy trì áp lực chân không trong bình ở mức 50mmHg. Đặt giấy lọc đã nhúng ướt nước lên địa đục lỗ, mở van 3 chiều tạo chân không trong phễu để kiểm tra áp lực sự rò rỉ.

Trộn đu mẫu va sau khi xác đnh độ lưu đng, sau đó đ va cho vào phu đã được lót giy lc ướt, dùng dao gạt phẳng va tha ngang ming phu. Điu chỉnh áp lc cn không tới 50 mmHg.

Sau đó m van 3 chiu để to chân kng trong 60 giây. ngay sau đó m van 3 chiu để cân bằng áp suất trong phu bằng áp sut khí quyn.

Sau khi hút chân không, ly va ra khỏi phễu, trộn đu lại xác đnh độ lưu động (D2) theo TCVN 3121-3: 2003.

C ý mi thao tác không được đ gián đon, tổng thi gian thí nghim tính từ khi đổ nước để trn, không quá 20 phút.

6. Tính kết qu

Khả ng gi độ lưu đng (GLĐ), tính bng %, theo ng thức sau:

Trong đó:

D1 là độ lưu động của va trước khi hút chân không, nh bng milimét;

D2 là độ lưu động của va sau khi hút chân không, tính bng milimét.

Kết quả là giá tr trung bình cng của 2 lần th, tính chính xác đến 1%. Nếu giá tr của hai ln thử chênh lch lớn hơn 10% so với giá trị trung bình thì phải tiến hành thử lại trên mẫu lưu.

Nếu giá trị ca hai ln thử li vn chênh lch lớn hơn 10 % so với giá trị trung bình thì phi tiến nh lấy lại mẫu thử t mu gộp thử li.

7. Báo cáo thử nghim

Báo o thử nghim phi bao gm c thông tin sau:

- Địa đim, thời gian, người lấy chuẩn bị mu;

- Loại vữa;

- Phương pháp lấy và chuẩn bị mẫu vữa;

- Giá trị độ lưu động trước và sau khi hút chân không D1 và D2 ;

- Kết quả thử, lấy chính xác đến 1%;

- Ngày thử mẫu;

- Số hiệu của tiêu chuẩn này;

- Các chú ý khác trong quá trình thử.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính TCVN TCVN3121-8:2003

Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN3121-8:2003
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Lĩnh vựcXây dựng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN3121-8:2003

Lược đồ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-8:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 8: xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-8:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 8: xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
       Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
       Số hiệuTCVN3121-8:2003
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người ký***
       Ngày ban hành...
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báoCòn hiệu lực
       Lĩnh vựcXây dựng
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-8:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 8: xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

          Lịch sử hiệu lực Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-8:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 8: xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành