Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3121-9:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-9:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 9: xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-9:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 9: xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3121-9:2003

VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ

PHẦN 9: XÁC ĐỊNH THỜI GIAN BẮT ĐẦU ĐÔNG KẾT CỦA VỮA TƯƠI

Mortar for masonry - Test methods

Part 9: Determination of initial time setting of fresh mortar

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thời gian bt đu đông kết ca va tươi.

2. Tiêu chun viện dẫn

TCVN 3121-2: 2003 Vữa xây dng - Phương pháp th - Phần 2: Ly mẫu chuẩn b mẫu thử.

TCVN 3121-3: 2003 Vữa xây dng - Phương pháp th - Phần 3: Xác định độ lưu động.

3. Nguyên tắc

Xác đnh thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi tính từ khi đ nưc vào hỗn hp khô đến khi mu vữa chịu được lc đâm xuyên xác đnh.

4. Thiết b dụng c thử

Thiết bị xác định thời gian bắt đầu đông kết của va tươi được tả trên hình 1, bao gồm:

- Khâu đựng vữa (4) hình n, bằng vật liu không hút nước, đường kính trong 50mm 75 mm, chiu cao 50 mm ÷ 100 mm. Chiu dày khâu tuỳ thuộc vào vật liu chế to, nhưng phi đ chc để giữ được hình dáng theo kích thưc trên;

- Kim đâm xuyên (3) làm bằng đồng hoặc thép không gỉ, đường kính 5 mm, tổng chiều dài 65 mm, phần i của kim (phn đâm vào va) đường kính 6,175 mm ± 0,025 mm, dài 25 mm ± 0,25 mm;

- Vòng đệm (2) có đường kính ngoài 20 mm, đường kính trong vừa đủ để lắp lỏng vào phần trên của kim. Vòng đm có c dụng cho biết kim đã đâm đủ sâu vào mẫu va;

- Cơ cấu đòn bẩy (1) tạo lực ấn kim đâm xuống mẫu thử;

- Cân kỹ thuật 10 kg, có vạch chia tới 100 g;

- Đồng hồ bấm giây;

- Phòng/thùng dưỡng hộ mẫu (nhiệt độ 270C ± 2 0C, độ ẩm 95 % ± 5 %);

- Bay, chảo,…

Kích thước tính bng milimét

Hình 1 - Sơ đồ cấu to dụng c thử thi gian bắt đu đông kết

5. Cách tiên hành

Lấy khoảng 1 lít mu va theo TCVN 3121-2: 2003. Đ va đầy hơn ming khâu ng chày, theo như quy định trong TCVN 3121-3: 2003, đm khong 10 cái sao cho vữa đưc đầy kín trong khâu. Dùng dao gạt vữa tha ngang miệng khâu, dùng vải lau sch vữa m xung quanh khâu, cân khâu cha mu, được khi lưng m1.

Đặt khâu chứa mẫu vào v trí dưi kim, sao cho b mt va trong khâu cách kim đâm xuyên khong 20 mm. H kim t từ cho tới khi chạm bề mt va. Gi v t này 1 giây 2 giây cho kim n đnh. Sau đó ấn kim đâm xuyên xuống mẫu cho đến khi vòng đm của kim chm vào bề mt mẫu.

Khoảng thi gian gia các lần đâm xuyên là 15 phút 30 phút, tu theo va không hoc phụ gia kéo dài đông kết. Sau đó bo qun mẫu nhit độ 270C ± 2 0C và độ m 95% ± 5% trong túi nilon bc kín.

Ghi lc đâm xuyên ca các ln thử, xác định bng cách đc các giá tr chỉ trên đồng hồ của cân, đưc khi lưng m2.

Tiến hành thử mu cho tới khi cưng đ đâm xuyên xác đnh theo 6.1, đạt 0,5 N/mm2.

6. Tính kết qu

6.1 Cường đ đâm xuyên (Rđx), tính bng N/mm2, theo công thức:

Trong đó:

m1 là khi ợng ca khâu cha mẫu, tính bằng kilôgam;

m2 là khi ợng đọc được trên cân khi thử, tính bằng kilôgam;

F din tích tiết din của kim đâm xuyên, tính bằng mm2, F = 29,93 mm2.

6.2 Thi gian bt đầu đông kết, tính bng phút, k từ khi các thành phần vt liu của vữa được trộn với c cho đến khi va đt cưng độ đâm xuyên là 0,5 N/mm2.

Kết quả thử là giá tr trung bình cng của 2 ln xác đnh. Nếu kết quả giữa hai ln thử sai lch nhau quá 30 phút thì phi tiến hành xác đnh li.

7. Báo cáo thử nghim

Báo o thử nghim bao gm các thông tin sau:

- Địa đim, thời gian, người lấy chuẩn bị mu;

- Loại vữa;

- Phương pháp lấy và chuẩn bị mẫu vữa;

- Khối lượng m1 và m2 ;

- Kết quả thử, lấy chính xác đến 1 phút;

- Ngày thử mẫu;

- Số hiệu của tiêu chuẩn này;

- Các chú ý khác trong quá trình thử.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính TCVN TCVN3121-9:2003

Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN3121-9:2003
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Lĩnh vựcXây dựng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN3121-9:2003

Lược đồ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-9:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 9: xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-9:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 9: xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
       Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
       Số hiệuTCVN3121-9:2003
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người ký***
       Ngày ban hành...
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báoCòn hiệu lực
       Lĩnh vựcXây dựng
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-9:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 9: xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

          Lịch sử hiệu lực Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-9:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 9: xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành