Quyết định 07/2004/QĐ-UB

Quyết định 07/2004/QĐ-UB quy định mức thu phí sử dụng đường bộ vào cửa khẩu và cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

07/2004/QĐ-UB thu phí đường bộ vào các cửa khẩu và chợ biên giới Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 26/2012/QĐ-UBND mức thu cơ quan tổ chức thu chế độ thu nộp quản lý và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

Nội dung toàn văn 07/2004/QĐ-UB thu phí đường bộ vào các cửa khẩu và chợ biên giới Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2004/QĐ-UB

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 02 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ VÀO CÁC CỬA KHẨU VÀ CÁC CẶP CHỢ BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí:

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định.

Căn cứ Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 06/12/2002 của Bộ Tài chính về việc chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2003/NQ-HĐNDKXIII ngày 22/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa 13 kỳ họp thứ 10 Phê chuẩn mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Xét tờ trình số 64 TT/TC-VG ngày 03 tháng 02 năm 2004 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ vào các cửa khẩu và các cặp chợ biên giới áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như biểu phí kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Mức thu phí quy định tại Điều 1 là mức thu vào các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ (sau đây goi chung là phương tiện tham gia giao thông đường bộ).

Đơn vị trực tiếp thu phí được trích tối đa 20% trên tổng số tiền phí thực thu được để lại trang trải cho các hoạt động thu phí, phần còn lại nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các ngành chức năng có liên quan của tỉnh hướng dẫn và tổ chức kiểm tra việc thực hiện thu phí theo các quy định hiện hành của nhà nươc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1094 QĐ/UB-TCTM ngày 26/5/2003 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thống nhất mức thu phí sử dụng đường bộ và phí sử dụng bến bãi, mặt sông, mặt nước đối với các loại phương tiện vận tải váo các cửa khẩu và các cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dàn tỉnh. Giám đốc Sở: Tài chính, Giao thông-Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện Văn Lãng, Tràng Định, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập và các ngành chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thời Giang

 

MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ VÀO CỬA KHẨU VÀ CÁC CẶP CHỢ BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số 07/2004/QĐ-UB ngày 12/02/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

STT

LOẠI PHƯƠNG TIỆN CHỊU PHÍ ĐƯỜNG BỘ

MỨC THU PHÍ

Vé lượt (đồng/vé/lượt)

Vé tháng (đồng/vé/tháng)

Vé quý (đồng/vé/quý)

1

Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự

1.000

10.000

 

2

Xe lam, xe bông sen, Xe công nông, máy kéo

4.000

120.000

300.000

3

Xe ôtô dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn

10.000

300.000

800.000

4

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn đến dưới 4 tấn

15.000

450.000

1.200.000

5

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên và xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn.

22.000

660.000

1.800.000

6

Xe tải có tải trọng từu 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe trở hàng bằng container 20 fit

40.000

1.200.000

3.200.000

7

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe trở hàng bằng container 40 fit

80.000

2.400.000

6.500.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2004
Ngày hiệu lực27/02/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2004/QĐ-UB

Lược đồ 07/2004/QĐ-UB thu phí đường bộ vào các cửa khẩu và chợ biên giới Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        07/2004/QĐ-UB thu phí đường bộ vào các cửa khẩu và chợ biên giới Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýDương Thời Giang
        Ngày ban hành12/02/2004
        Ngày hiệu lực27/02/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc 07/2004/QĐ-UB thu phí đường bộ vào các cửa khẩu và chợ biên giới Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực 07/2004/QĐ-UB thu phí đường bộ vào các cửa khẩu và chợ biên giới Lạng Sơn