Thông tư 11/2006/TT-BTC

Circular no. 11/2006/TT-BTC of February 21, 2006 amending and supplementing the finance ministry's circular no. 110/2002/TT-BTC of december 12, 2002, guiding the regime of collection, remittance, management and use of fees and charges in banking, securities and insurance domains

Circular no. 11/2006/TT-BTC of February 21, 2006 amending and supplementing the finance ministry's circular no. 110/2002/TT-BTC of december 12, 2002, guiding the regime of collection, remittance, management and use of fees and charges in banking, securities and insurance domains đã được thay thế bởi Circular No. 27/2010/TT-BTC of February 26, 2010, prescribing rates and the collection, remittance, management and use of charges for securities operations to be applied at the Stock exchanges and the Vietnam Securities Depository Center và được áp dụng kể từ ngày 12/04/2010.

Nội dung toàn văn Circular no. 11/2006/TT-BTC of February 21, 2006 amending and supplementing the finance ministry's circular no. 110/2002/TT-BTC of december 12, 2002, guiding the regime of collection, remittance, management and use of fees and charges in banking, securities and insurance domains


THE MINISTRY OF FINANCE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 11/2006/TT-BTC

Hanoi, February 21, 2006

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING THE FINANCE MINISTRY'S CIRCULAR No. 110/2002/TT-BTC OF DECEMBER 12, 2002, GUIDING THE REGIME OF COLLECTION, REMITTANCE, MANAGEMENT AND USE OF FEES AND CHARGES IN BANKING, SECURITIES AND INSURANCE DOMAINS

Pursuant to the Government's Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002, detailing the implementation of the Ordinance on Fees and Charges;
Pursuant to the Government's Decree No. 144/2003/ND-CP of November 28, 2003 on securities and securities market;
In order to create a favorable environment for securities issuance and trading, and assure that the securities market operates in an organized, safe and efficient manner, the Finance Ministry hereby guides the amendments and supplements to Circular No. 110/2002/TT-BTC of December 12, 2002, guiding the regime of collection, remittance, management and use of fees and charges in banking, securities and insurance domains (hereinafter referred to as Circular No. 110/2002/TT-BTC for short):

1. To amend and supplement Point 1, Section II of Circular No. 110/2002/TT-BTC as follows: "Charges for services involving the use of securities equipment and infrastructure and securities activities shall be collected at the rates specified in Appendix 1: Table of charge rates in securities domain."

To promulgated together with this Circular the table of charge rates in securities domain in replacement of the detailed list of charges in Appendix 1 to Circular No. 110/2002/TT-BTC.

2. To amend and supplement the fourth em rule, Point 3, Section II of Circular No. 110/2002/TT-BTC as follows: "Charges in securities domain shall be collected, managed and used by the Securities Trading Center and the Securities Custody Center (charge-collecting agencies) according to the current regulations."

3. To amend and supplement Point 2, Section II of Circular No. 110/2002/TT-BTC as follows: "Charge-collecting agencies may use 100% of the collected charge amount to cover expenses for service provision and charge collection."

4. To replace the phrase "the detailed list of fees" at Point 2, Section II and Appendix 2 to Circular No. 110/2002/TT-BTC with the phrase "the table of fee rates in banking, securities and insurance domains."

5. This Circular takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO." to annul the Finance Ministry's Official Letter No. 14365-TC/TCNH of December 31, 2002 on collection of charges for securities trading activities.

6. Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported by organizations and individuals to the Finance Ministry for study and additional guidance.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Truong Chi Trung

 

APPENDIX 1

TABLE OF CHARGE RATES IN SECURITIES DOMAIN
(Promulgated together with the Finance Ministry's Circular No. 11/2006/TT-BTC of February 21, 2006, amending and supplementing the Finance Ministry's Circular No. 110/2002/TT-BTC guiding the regime of collection, remittance, management and use of fees and charges in banking, securities and insurance domains)

Ordinal number

Names of charges

Charge rates

1

Charge for use of equipment system

VND 20,000,000/terminal equipment/year

2

Charge for trading:

 

2.1

Share certificates, investment fund certificates

0.05% of traded value

2.2

Bonds

0.0075% of traded value

3

Charge for annual listing management

 

3.1

Listing of under VND 10 billion

VND 5,000,000

3.2

Listing of between VND 10 billion and under VND 50 billion

VND 10,000,000

3.3

Listing of between over VND 50 billion and under VND 100 billion

VND 15,000,000

3.4

Listing of VND 100 billion or more

VND 20,000,000

4

Charge for securities custody:

 

4.1

Securities custody

VND 2/securities lot/month

4.2

Securities account transfer

VND 5/securities lot/month (not exceeding VND 500,000/account transfer)

Notes: 1 securities lot = 10 securities

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2006/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu11/2006/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2006
Ngày hiệu lực18/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2006/TT-BTC

Lược đồ Circular no. 11/2006/TT-BTC of February 21, 2006 amending and supplementing the finance ministry's circular no. 110/2002/TT-BTC of december 12, 2002, guiding the regime of collection, remittance, management and use of fees and charges in banking, securities and insurance domains


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Circular no. 11/2006/TT-BTC of February 21, 2006 amending and supplementing the finance ministry's circular no. 110/2002/TT-BTC of december 12, 2002, guiding the regime of collection, remittance, management and use of fees and charges in banking, securities and insurance domains
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu11/2006/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýTrương Chí Trung
     Ngày ban hành21/02/2006
     Ngày hiệu lực18/03/2006
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán, Bảo hiểm
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2010
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Circular no. 11/2006/TT-BTC of February 21, 2006 amending and supplementing the finance ministry's circular no. 110/2002/TT-BTC of december 12, 2002, guiding the regime of collection, remittance, management and use of fees and charges in banking, securities and insurance domains

        Lịch sử hiệu lực Circular no. 11/2006/TT-BTC of February 21, 2006 amending and supplementing the finance ministry's circular no. 110/2002/TT-BTC of december 12, 2002, guiding the regime of collection, remittance, management and use of fees and charges in banking, securities and insurance domains